Fryske ringslangen gezocht!

24-06-2020 13:33
Mijn naam is Tessa Mulder, stagiaire bij Stichting Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland. In het kader van mijn stage breng ik de verspreiding van de ringslang in Midden-Fryslan in kaart. Uw hulp hierbij is essentieel!
 
De ringslang is een volstrekt ongevaarlijke, niet-giftige slangensoort die ook in Friesland voorkomt. De ringslang is met name in het zuidoostelijke deel van de provincie een redelijk algemene verschijning. In centrale deel van Friesland lijkt de soort schaars. Om meer inzicht in de verspreiding van de soort te krijgen vraagt RAVON om waarnemingen, zowel historisch als actueel, uit midden-Fryslân. Heeft u een ringslang gezien, recent of in het verleden, dan vernemen wij dit graag van u!
 
Onderzoek RAVON
In Midden-Fryslân, met name in veenweide gebieden ten oosten en zuidoosten van Leeuwarden komt de ringslang voor. Het gaat met name om de (natuur-)gebieden tussen Leeuwarden, Oentsjerk en Zwaagwesteinde. Slechts enkele tientallen waarnemingen zijn bekend, waarvan  de oudste waarneming dateert uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Jaarlijks worden er enkele dieren gezien waaronder ook uit 2019. Dit doet vermoeden dat de populatie klein en mogelijk kwetsbaar is.  RAVON voert aankomend seizoen veld- en buurtonderzoek uit om de actuele- en historische verspreiding beter in kaart te brengen.
 
Ringslang gezien, geeft het door!
Uw organisatie bevind zich in het gebied wat onderzocht gaat worden. De kans bestaat dat u, uw collega’s of uw klanten al eens een ringslang gezien hebben in de regio. Graag zouden wij deze waarnemingen van u ontvangen om een nog beter beeld te krijgen van de verspreiding van de ringslang. Ziet u een ringslang in dit gebied of heeft u in het verleden hier een ringslang gezien dan ontvangen wij deze gegevens graag. Wanneer mogelijk met foto van het dier, goede beschrijving, datum en  exacte locatie/coördinaten. Ook vervellingen kunnen waardevol zijn voor het in kaart brengen van de verspreiding.
 
U kunt de waarnemingen melden bij: Tariq Stark (t.stark@ravon.nl) & Tessa Mulder (tessa.mulder@hvhl.nl).
  
Met dank en hartelijke groet,
 
Tariq Stark (Stichting RAVON)
Tessa Mulder (Stagiaire Stichting RAVON)

Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET  
OOK VOOR (VRIJE) GOLFERS IS ER DEZE ZOMER EEN HEEL INTERESSANTE AANBIEDING 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN