Informatie van de Regelcommissie

29-06-2020 08:29

Handelwijze bij eikenprocessierups op de golfbaan.

Op advies van de NGF wordt de volgende informatie gegeven. Op dit moment zitten op onze golfbaan in eikenbomen de eikenprocessierupsen. In ieder geval bij de afslagplaats van hole 14 en redelijk aan het begin van de fairway van hole 15.
De brandharen (ook wel netelharen genoemd) van de rupsen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Contact met brandharen van de rupsen kan de huid, ogen en luchtwegen irriteren. De kans op blootstelling is het grootst van half mei tot begin juli, wanneer de rupsen grote spinselnesten vormen. Onderschat het gevaar niet en blijf uit de buurt van eiken waarin de rupsen zitten.

De regels/hoe te handelen.

In 2019 was er een plaatselijke regel voor eikenprocessierupsen maar die is niet meer van toepassing. Gevaarlijke situaties met deze rupsen op de golfbaan vallen nu onder Regel 16.2 van de Spelerseditie van de Golfregels, ingaande januari 2019 (Situatie met gevaarlijke dieren): "Er is sprake van een 'situatie met gevaarlijke dieren' wanneer door een gevaarlijk dier (zoals een giftige slang of een alligator) in de nabijheid van je bal de mogelijkheid bestaat dat je ernstige fysieke verwondingen oploopt als je je bal zou spelen zoals hij ligt."
Een situatie met gevaarlijke dieren mag je zonder straf ontwijken, behalve als je in een hindernis ligt en je de situatie buiten de hindernis wilt ontwijken. Regel 16.2b, juncto 16.1b, c of d legt uit hoe je mag ontwijken. Kort samengevat: je mag een bal droppen in een dropzone die wordt bepaald op basis van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering (het referentiepunt). Voor het bepalen van de dropzone gebruik je het referentiepunt en vanaf dit referentiepunt meet je met je langste club (exclusief de putter) naar rechts, naar achteren en naar links. Binnen deze halve cirkel (niet dichter bij de hole en in het algemene deel van de baan), mag je de bal droppen. Heb je last van een ander rupsennest, dan mag je opnieuw op dezelfde wijze handelen. 
Het is belangrijk dat een speler een situatie met gevaarlijke dieren zorgvuldig ontwijkt zodat gevaar vermeden wordt, maar wél in samenspraak met de marker en eventueel ook andere medespelers.
De ervaring leert dat er in de meeste gevallen binnen 5 meter van de boom met rupsen een veilige dropzone is. 
Maar net als in andere gevallen waarin je mag ontwijken, is het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering niet altijd in je voordeel. Het "nearest point of complete relief" is niet het "nicest point of relief": het kan bijvoorbeeld in de rough zijn, terwijl je bal oorspronkelijk op de fairway lag. Het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering kan ook achter een boom zijn waardoor je niet rechtstreeks naar de vlag kunt spelen.
In het kort kan de golfer volgens Regel 16.2
  • Bij gevaar door eikenprocessierupsen zo'n situatie ontwijken volgens Regel 16.2, juncto Regel 16.1b, c of d.
  • Ontwijken moet gebeuren op het dichtstbijzijnde punt, wat ook verder het bos in kan zijn.
  • De ervaring leert dat meestal binnen 5 meter een veilige plek gevonden kan worden.
 
De Regelcommissie.
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET  
OOK VOOR (VRIJE) GOLFERS IS ER DEZE ZOMER EEN HEEL INTERESSANTE AANBIEDING 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN