Corona update van 27 juli 2020

27-07-2020 14:05
Als het in de verte rommelt
Ja, als het onweer nadert weten we allemaal wat we moeten doen. We verlaten direct de baan en zoeken de juiste dekking. Jammer, maar zonder morren want we kennen de risico’s. Bijna zonder uitzondering zelfs!
Hoe anders is dat met het virus gesteld. Geen geluid, niet zichtbaar en als het je zelf niet treft ben je minder alert. En toch, de bliksem treft bijna niemand!
En het virus? Het antwoord is inmiddels bekend, en toch zoeken we steeds minder de juiste dekking. We zouden beter moeten weten, wat is nou eigenlijk het echte probleem om er naar te handelen? Natuurlijk hoef ik dat niet meer uit te leggen, maar wellicht is het handig dat we ons aller en eigen gedrag in deze weer eens heroverwegen. We hebben tenslotte wat ‘oude’ afspraken staan.
 
En dat betekent
Dat we vanaf nu ons weer zonder morren aan de gestelde regels houden, want het ‘rommelt’ weer. Natuurlijk hoor je het niet graag, maar het is duidelijk dat we te vroeg hebben gejuicht. De virusdreiging is nog lang niet weg! Als vereniging nemen we dat bloedserieus, dus onze verantwoordelijkheid, en zoeken de juiste dekking. Dat betekent dat we de bestaande maatregelen nog maar eens nadrukkelijk onder de aandacht brengen, en waar nodig aanscherpen.
 
Daar gaan we dan (nogmaals, en nu beter)
Natuurlijk zijn de algemeen geldende regels nog steeds vanzelfsprekend: Vermijden van (te) grote drukte, 1,5 meter afstand respecteren, hygiënisch bewustzijn activeren, ter plekke richtlijnen en aanwijzingen opvolgen en vooral ‘de ander respecteren’. Maar dat laatste geldt te allen tijde, en zeker op de golfcourse is het niet?
 
En wat meer specifiek gericht op het verblijf in de horeca worden we allen vriendelijk doch dringend verzocht de volgende regels serieus en beslist na te leven:
 
* We volgen de aangegeven routeringen, vanuit de hal naar binnen en
   naar het terras en vice versa (van terras naar hal)
* We ontsmetten de handen bij binnenkomst van het restaurant.
* We verplaatsen het meubilair niet zelf.
* We kennen uitsluitend zitplaatsen.
* In alle situaties , ook bij afrekenen, 1,5 meter in acht nemen.
* We wassen de handen altijd vooraf in toiletruimte/kleedruimte.
* Bij lopende buffetten en saladebar ontsmetten we elke keer vooraf
   de handen met alcohol.
* Bij de minste of geringste klachten komen we niet in het clubgebouw
    of op het terras.
* Het bestuur machtigt het horecapersoneel om toe te zien op naleving.
* Aanwijzingen van het personeel worden natuurlijk altijd opgevolgd.
* We volgen deze regels in het belang van onszelf en de ander!
 
O ja, voor ik het vergeet schrijven we ons ook altijd vooraf in voor een ronde golf, en dat geldt ook voor onze par 3 baan!!
En door de baan worden de aanwijzingen van de marshal altijd opgevolgd.
 
De Groene Ster kent geen doodlopende stegen!
In een redactioneel commentaar op pagina 2 (LC 25 juli 2020) gaat Sander Warmerdam in op de “grote maatschappelijke verwarring’ die corona op dit moment veroorzaakt. De opkomst van coronasceptici veroorzaakt nogal wat tegengeluiden en onrust. Zij verzetten zich tegen de maatregelen  en zoeken de confrontatie met de , volgens hen, gevestigde orde en traditionele
media. Het zou leiden tot een gefragmenteerde maatschappij waarin wantrouwen en paranoia steeds meer terrein winnen. Het zou mogelijk leiden ‘tot een samenleving van doodlopende stegen, waar iedereen hard roept en elkaar uitscheldt, maar waar niemand meer luistert’.
Ik herken dit verschijnsel in het geheel niet op de Groene Ster. Wel zie ik soms ‘dwarsliggers’ of ‘iets te veel drank in de mens’. Maar doodlopende stegen? Niet op de Groene Ster!
 
Mocht u het desondanks niet eens zijn met een of enkele van deze maatregelen dan kunt u met uw motivering altijd terecht bij het bestuur.
 
De Groene Ster in de kijker
Als Groene Ster staan we graag in de belangstelling, maar dan wel op de juiste manier. Naleving van de regels  vraagt ons aller aandacht en natuurlijk enige discipline, maar dat is niet echt moeilijk. Wat te denken van bijvoorbeeld het laatst georganiseerde ijzer 7 toernooi? Wat ons betreft een ‘chapeau’ voor organisatie en deelnemers die aantoonden dat we in staat zijn grote groepen verantwoord te kunnen ontvangen. Om dat ook in de toekomst mogelijk te houden is het nu de hoog tijd om weer wat ‘scherper aan de wind te zeilen’. Ach, het is eigenlijk heel simpel nietwaar? Natuurlijk willen we graag de pers halen , maar niet als coronahaard. Zeker nu het in de verte weer rommelt!
 
Jan Geertsma
Voorzitter LGGS
 
 
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET  
OOK VOOR (VRIJE) GOLFERS IS ER DEZE ZOMER EEN HEEL INTERESSANTE AANBIEDING 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN