Eerste aanmeldingen Club van Honderd!

08-10-2020 12:23
Begin september hebben wij via een Off Course nieuwsbrief een oproep aan alle leden van de golfclub gedaan om lid te worden van de Club van Honderd (CvH). Door lid te worden van de CvH draag je bij om ons clubhuis een broodnodige 'makeover' te geven. Het verheugt ons dat leden hieraan gehoor geven! Een groot deel heeft zich zelfs vijf jaar lang verbonden. Fantastisch, hartelijk dank.
 
Juridisch getoetst
Er bereikten ons berichten dat er leden zijn die hun bedenkingen hebben; wat we doen zou juridisch dan wel belastingtechnisch, niet kunnen. Die aanname is niet terecht; de organisatievorm die we hebben uitgezocht is de juiste. Mogelijk is de woordkeuze de oorzaak van de misvatting.
 
Natuurlijk hebben we goed overlegd met het bestuur van de golfclub. Het bestuur steunt het initiatief volledig en heeft het huishoudelijk reglement juridisch getoetst.
De CvH is een commissie hangende onder de rechtspersoon LGC De Groene Ster. Het geld dat bijeengebracht wordt is bedoeld voor projecten waarvoor de golfclub geen fondsen beschikbaar heeft. Het wordt in samenspraak met haar leden - in het vervolg noemen we ze donateurs - gebruikt voor projecten binnen de club, waarvan alle leden profijt hebben. Nu is dat voor het clubhuis, later kan dat voor andere zaken zijn die donateurs van belang vinden.
 
Het fenomeen Club van Honderd is niet nieuw, vele (sport)verenigingen zijn ons al voorgegaan, kijk bijvoorbeeld maar eens naar https://flevoboys.nl/sponsor/club-van-100/   of   http://www.cv100golfbaandirkshorn.nl
 
Word ook CvH donateur
Wil je ons steunen in de plannen voor het verbeteren (functioneler, gezelliger en comfortabeler maken) van ons clubhuis? Meld je dan hier aan als donateur van de Club van Honderd.*
 
Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar clubvan100@leeuwardergolfclub.nl
Wil je op een andere manier (niet financieel) helpen bij het realiseren van de 'verbeterplannen' dan horen we dat ook graag.
 
Hoe verder
We hopen dat nog veel meer leden zich aanmelden als donateur van de Club van Honderd.
Eventuele tips en opmerkingen t.a.v. verbeteringen in en om het clubhuis verzamelen en registreren we en worden meegenomen (en beoordeeld op uitvoerbaarheid ) in de plannen.
Via de Off Course nieuwsbrief en op onze pagina Hole 19/CvH op de website (ledengedeelte) houden we jullie op de hoogte van de voortgang.
 
Namens werkgroep Hole 19,
Marijke de Vries, voorzitter


*Toelichting: Deelname is per jaar, ingaande 1 maart en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan per mail, uiterlijk voor 1 februari. Aanmelding kan op ieder moment voor het bedrag van (minimaal) 100 euro en geldt voor het lopende jaar (zie ook het huishoudelijk reglement).
De CvH faciliteert schenken met belastingvoordeel op basis van een periodieke schenking. Het gaat hierbij om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Dit wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst.
Meer informatie over de aftrekbaarheid van de periodieke gift vind je op de website van de belastingdienst.
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN