De Club van Honderd, hoe staat het er voor?

16-10-2020 18:29
Twee keer hebben wij via de nieuwsbrief (naar 1198 mailadressen) een oproep gedaan om lid, pardon, donateur te worden van de Club van Honderd. Wij, de oprichters, zijn enthousiaste golfers die zich hard maken voor een mooier en functioneler clubhuis, zodat we na onze golfronde gezellig met een drankje en eventueel hapje, kunnen nagenieten. Dit is ook de wens van het bestuur, maar het onderhoud en beter maken van de golfbaan zelf slokt zo ongeveer het hele beschikbare budget op. Een Club van Honderd kan helpen bijdragen om dit doel te bereiken.

Wat heeft de oproep tot nu toe opgeleverd:
Er hebben zich tot nu toe ruim 30 donateurs aangemeld, dit jaar goed voor € 2.650,-. Ongeveer de helft daarvan heeft aangegeven 5 jaar lang te willen doneren.
Vorig jaar zijn we begonnen met het inzamelen van geld voor het restylen van het clubhuis door o.a. het organiseren van funwedstrijden, Crazy Matches. Na aftrek van de kosten heeft dit een netto resultaat van € 2.200,- opgeleverd. En blije deelnemers!
 
Na inning van de CvH donaties hebben we in kas: € 2.200,- + € 2.650,- = € 4.850,-.
Daarbij hebben we na 4 jaar te verwachten: 14 x € 400,- = € 5.600,-
Totaalstand voor de make-over is nu € 10.450,-
 
Dat is een heel mooi begin, door enthousiaste leden bij elkaar gebracht! Wij zijn echt blij met jullie!
Maar.... helaas is het nog lang niet genoeg om ons mooie plan te kunnen uitvoeren. We hebben minimaal 5 keer zoveel nodig. We hebben het bestuur uitgenodigd ook een substantiële bijdrage te leveren. Wie weet.....
 
Algemene ledenvergadering CvH
We zijn voornemens in februari 2021 een eerste algemene ledenvergadering te houden, waarin we onze plannen verder zullen toelichten en donateurs de gelegenheid hebben om hun vragen en ideeën e.d. naar voren te brengen.
 
Doe ook mee en doneer, net zoals de betrokken en vrijgevige mensen die jullie voorgingen.
Je krijgt er straks een mooi, gezellig en warm clubhuis voor terug!
 
 Werkgroep Hole 19
 
 
 
meer info over werkgroep Hole 19 en de CvH en vind je hier
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN