Zelfkastijding en liefdevolle bejegening. 

23-10-2020 10:54
Mijn moeder hield heel veel van mij.
Zij gaf mij ook een uitstekende opvoeding. (Dat daar niet altijd iets van te merken is, mag haar niet verweten worden.)
Eén van haar zorgen was mij een goede schoolopleiding te geven. (Dat daar niet altijd iets van terug te vinden is, komt geheel voor mijn rekening.)
Met een schoolrapport thuiskomen was wel altijd een dingetje.
Hoe hoog mijn cijfers ook waren, daar werd nauwelijks aandacht aan gegeven. 
Maar een onmiddellijke reactie was wel altijd: “Wat doet die onvoldoende daar?”

Ik laat u nu een lijstje zien van negen cijfers, waar ik mij nou niet echt voor schaam.
9 7 6 8 9 2 7 7 8
Maar, ik kreeg nog net geen pak slaag met de mattenklopper!

Heel anders wordt het verhaal als ik deze cijfers plaats bij de holes 1 tot en met 9 van de golfbaan van De Groene Ster, 
èn u vertel dat dit een waarheidsgetrouwe weergave is van de slagen die ik op die holes nodig had alvorens mijn bal in de put te laten rollen.
Trekt u vervolgens uw eigen conclusies.
Wat ik zelf wel kwijt wil, is dat mijn flightgenoten mij na afloop zeer liefdevol bejegenden en zij in niets lieten blijken mij met een mattenklopper te willen bewerken.
Dank daarvoor jongens.
Rest mij dus tot zelfkastijding over te gaan, want met 4 punten na 9 holes is een strenge bestraffing wel op zijn plaats.
Enige troost put ik uit het feit dat op de gedenkwaardige herendag van 22 oktober 2020 het CBA  — 2 was.

 Mijn dank gaat voorts uit naar Jan Schijf die in deze bijzondere tijd toch weer een wedstrijd mogelijk maakte.

NAO alias Nick
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN