Het is (te) druk in de baan

08-11-2020 09:49
”Elk nadeel heb zijn voordeel”  leerden we vanuit de voetbalwereld. En dat geldt ook in tijden van tegenspoed.  Corona brengt ontegenzeggelijk grote tegenspoed, maar we zien ook effecten die een positieve bijdrage leveren. Zoals een sterk toegenomen belangstelling voor ‘contactarme’ sporten (kijk hier voor een artikel in de NRC).
 
Contactarme sporten zoals golf, en ook tennis, groeien bijzonder snel, en wel zodanig dat dit bij veel verenigingen organisatorische, zij het tijdelijk, problemen veroorzaakt. En dat geldt ook voor onze golfclub. De geweldige aanwas van leden bij onze vereniging is natuurlijk prachtig, maar dat betekent wel dat het volgen van lessen en het spelen van vrije rondes onder druk is komen te staan.. En dat waren we niet gewend. Voorheen konden we lessen, oefenen of spelen wanneer we maar wilden, en dat zijn we zo ‘normaal’ gaan vinden dat we de gevolgen van de groei nu regelmatig als irritant ervaren.
 
Wat zijn nu die gevolgen, en zijn we inderdaad zo snel gegroeid dat er sprake is van te snelle groei en capaciteitsoverschrijding? Wij denken dat het meevalt, en zelfs zodanig dat de  groei -tot op dit moment ongeveer 850 volledig speelgerechtigde leden*- alleen maar gunstig is voor de gezonde ontwikkeling van onze vereniging.  Maar natuurlijk herkennen we ook de schijnbaar nadelige effecten die deze snelle groei met zich meebrengt.  Het is echter niet zozeer de omvang van de groei, maar wel het ‘tempo waarin’ dat nu problemen veroorzaakt. 
Het  binnen redelijke tijd opvangen, begeleiden en trainen van nieuwe leden loopt niet altijd naar wens en vraagt onze extra aandacht. We hebben dan ook  besloten de werving van nieuwe leden voorlopig stop te zetten en nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst te plaatsen. En onze pro’s doen er alles aan om het lesprogramma alsnog in goede banen te leiden. Daarbij worden ook  (tijdelijk) nieuwe assistent-pro’s ingezet. 
En dan hebben we de inzet van onze nieuwe ledencommissie en mentoren nog niet eens genoemd. Zij draaien werkelijk op volle toeren. Ook het secretariaat zet alles op alles om de groeistuipen in goede banen te leiden. Daar zal het zeker niet aan liggen.
 
Ja, het gaat dus best wel goed met onze vereniging. Maar zo goed dat dit voor onze bestaande leden behoorlijk nadelig uitpakt, is een constatering die je niet  zo maar  kunt trekken. Natuurlijk, het inboeken van een tijdslot gaat moeilijk, maar is niet onmogelijk. Natuurlijk kon  je vroeger inboeken wanneer je wilde, maar dat was pure luxe, en eigenlijk onderbezetting van de baan.
En dan die laatste beperking, voorlopig maximaal 2 spelers per flight, kenden we destijds al helemaal niet. Dat we nu hinder ervaren en niet meer naar wens kunnen spelen, is niet het gevolg van een teveel aan leden, maar van enerzijds  ge- en verwenning  in het verleden en anderzijds vooral van de opkomst van corona.  We hoeven dat niet verder toe te lichten.
 
Vroeger rianter, maar nu is het anders. Dat vraagt om aanpassingen. Niet alleen van het bestuur, maar van ons allen. Alleen dan vermindert de druk op de ketel, en verdelen we de lusten en de lasten gelijkmatiger. Hoe?
  • Wat minder dagen naar de baan, 3 of 4 dagen per week is ook al prachtig.
  • Niet steeds 18 holes; 9 holes spelen geeft anderen meer ruimte. 
  • Niet single spelen, maar aanschuiven bij een andere flight met open ruimte.
  • Niet voor alle zekerheid een tijdslot boeken, en dan wanneer het niet past toch maar niet op komen dagen 
  • Het weekend wat meer mijden als je door de week volop mogelijkheden hebt.
  • En vooral wat begrip opbrengen voor de door corona veroorzaakte extra drukte op de golfbanen.
 Zo krijgt een ieder ruimschoots de kans volop van onze baan te genieten. Het is immers niet de groei in leden die de extra drukte veroorzaakte. Het  was covid-19 die de druk opbouwde, maar die verdwijnt straks ook weer.  Anders gezegd, het gaat best wel goed als wij met elkaar wat inschikken en verder de tijd haar werk laten doen.  
 
Met sportieve groet,
 
Namens het bestuur,
Jan Geertsma

*De  registratieleden werden niet meegeteld, omdat zij slechts onder strikte voorwaarden en tegen bijbetaling speelgerechtigd zijn. Zij leggen nauwelijks beslag op de baancapaciteit
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN