Redactiestatuut

11-12-2020 16:16
In het hoofdmenu "DE CLUB" is onder het kopje “Redactiestatuut”  het volledige redactiestatuut terug te vinden.
Je kunt ook hier klikken voor het redactiestatuut.

Hieronder tref je in het kort de uitleg aan waarom er voor een redactiestatuut is gekozen en wat er mee wordt beoogd.  
Onze golfclub communiceert vooral via nieuwsbrieven - het Off Course Bulletin - en haar website. En met betrekking tot die communicatie hecht het bestuur aan een redactiecommissie die werkt met een redactiestatuut waardoor de kwantiteit en kwaliteit van de communicatie overeenkomstig de afgesproken richtlijnen kan verlopen. Communicatie is belangrijk voor:
  • Het bekend maken en verduidelijken van het beleid van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster.
  • Het bevorderen van het contact tussen de leden en de vereniging door middel van verslagen en mededelingen over wedstrijden en andere gebeurtenissen.
  • Het geven van actuele informatie over voor de vereniging belangrijke ontwikkelingen die zich in de golfwereld voordoen.
De redactie bestaat uit minimaal 3- en maximaal 7 leden. Binnenkort gaat een van de vrijwilligers de redactie verlaten. Dit betekent dat de redactie naarstig op zoek is naar een of meerdere nieuwe collega’s. 
De redactie is verantwoordelijk voor de samenstelling, de inhoud en de lay-out van het Off Course Bulletin c.q. de nieuwsberichten op de site. De redactie redigeert volgens principes van onafhankelijkheid en betrouwbaarheid en neemt daarbij de binnen de vereniging gehanteerde regelgeving AVG in acht. Nieuwswaardige feiten, verslagen, enzovoort worden zo snel als mogelijk gepubliceerd, maar niet voordat deze door de redactie zijn gecontroleerd. 

Voorwaarden en Richtlijnen voor de kopij 
De redactie ontvangt kopij, redigeert deze waar nodig en publiceert ze vervolgens op de website. De kopij moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Het gaat over de club en/of over de sport 
  • Is ondertekend door de schrijver: indien onder alias, dan is de naam van de schrijver bij de redactie bekend, anonieme bijdragen worden niet geplaatst
  • Is niet beledigend of kwetsend
In principe wordt alles wat aan bovenstaande voorwaarden voldoet geplaatst. Alleen van zeer individuele en persoonlijke berichten checkt de redactie of het echt voor voldoende leden bestemd of interessant is. De redactie kan een artikel met taal- en stijlfouten aanpassen zonder ruggespraak met de schrijver. In het geval van redactionele aanpassingen waardoor de feitelijke berichtgeving zou veranderen wordt overleg gepleegd met de schrijver van het betreffende artikel.

Richtlijnen aan te leveren kopij 
Opmaak: Word, platte tekst. 
Tabellen: Bij voorkeur in PDF bestand; Excelbestanden kunnen worden omgezet naar PDF
Foto's: Bij voorkeur liggend. Niet in de tekst, maar apart aanleveren in .jpg of .png 
Aangegeven kan worden waar de foto(’s) en (evt.) welke tekst erbij geplaatst moet worden. 


Oproep
De redactie komt graag in contact met leden die willen toetreden tot de redactie. Jong, oud, en ieder daar tussenin die affiniteit met schrijven en/of fotobewerking (om beeld en tekst nog beter aan te laten sluiten) heeft, ontvangen wij met open armen. Samen op een goede en deskundige manier de andere leden van informatie voorzien is onze uitdaging. Wij zouden het op prijs stellen dat meerdere leden deze uitdaging met ons aan zouden willen gaan. Wil je eerst meer informatie? Stuur een mail naar redactie@leeuwardergolfclub.nl

De Redactie
 
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN