Het ware gezicht en dan nog wat !

16-12-2020 17:59
Nu we in de nieuwe lockdown snel moesten schakelen gaat er de eerste dagen best wel wat mis, en dat moesten we weten! Een aantal leden liet, en dat vooral bij het secretariaat, ‘de kraan vol ongenoegen lopen’ want vooral het inschrijven, en ook het aanpassen van al ingeschreven flights naar maximaal 2 personen gaf problemen. En dat hebben we inderdaad geweten.
Beste mensen, is het echt zo moeilijk om te begrijpen dat onze vrijwilligers en ons personeel hun uiterste best doen om de zaken zo te regelen dat een ieder toch nog op de golfbaan aan zijn trekken komt. Nee, geen 18 holes, nee geen 3 of 4 ballen, maar we mogen nog steeds, zij het onder strikte voorwaarden, de baan in. Tel je zegeningen zou ik willen zeggen, met respect voor de mensen die steeds weer alles op alles zetten om een ieder zo goed mogelijk van dienst te zijn. Laat de onaangename klanken van gefluit en klepperend keukengerei het applaus alsjeblieft niet verstommen.  Gelukkig betreft het een kleine groep, maar toch…, zo laat je wel je ware gezicht zien.
En dan nog wat. Wat was dat toch, een dikke week geleden, die Elfstedenborden op Hole 1 en al die mensen waaronder Foppe de Haan en Elfsteden-voorzitter Wiebe Wieling? Waarom wisten wij van niets? lieve mensen, daar is een reden voor, maar toch voel ik me ook wel wat schuldig dat ik nu pas een tip van de sluier oplicht. Wat wil het geval?
De hele scene werd opgezet om een in juni 2021 te organiseren driedaagse Golf-Elfstedentocht langs een elftal golfbanen in Friesland wereldkundig te maken waarvan de start en finish, hoe kan het ook anders, op onze prachtige Leeuwarder Golfbaan De Groene Ster zal plaatsvinden. Om je nader te informeren verwijs ik je naar de link www.golfelfstedentocht.frl  
Voor alle duidelijkheid wil ik nog wel vermelden dat onze golfclub slechts gastgever is, en als zodanig de baan voor start en finish beschikbaar stelt. Organisatie en campagne liggen volledig bij het voor dat doel opgerichte Golfelfsteden- organisatiecomité. Natuurlijk waren wij als bestuur op de hoogte gebracht en bereid gevonden dit project te faciliteren. Wel werd ons verzocht alles onder embargo te houden, en pas binnen de club bekend te maken nadat de officiële openbaarmaking op die bewuste dinsdagmiddag 8 december zou hebben plaatsgevonden. Daarom werden jullie dus niet vooraf op de hoogte gebracht. Maar nu dus wel, alleen wel aan de late kant, en daar voel ik me wel wat schuldig aan. Dat had best eerder gekund. Op de oorzaak zal ik niet verder ingaan, maar heeft alles te maken met onderlinge communicatie. Mijn oprechte excuses daarvoor.
Voor nu wens ik jullie wijsheid, mildheid, respect voor elkaar en heel fijne (intieme) feestdagen.
Blijf waakzaam en gezond!
Jan Geertsma 
(voorzitter LGGS)
 
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN