Resultaten enquêtes 2020

15-01-2021 16:55
Sinds een paar jaar worden er enquêtes afgenomen onder leden en gasten met als centrale vraagstelling: hoe presteren we als golfclub op verschillende terreinen. 
Deze Players1st enquêtes zijn ook gehouden in 2020 onder leden, beginnende golfers en greenfeespelers. Bij veel andere golfclubs wordt op dezelfde manier geënquêteerd. Onze uitkomsten kunnen we vergelijken met deze clubs.
 
Op verschillende terreinen zoals de baan, horeca, clubhuis krijgen we op deze manier informatie. Zoals onderstaand te zien is wordt de baan met een 7,8 gewaardeerd door greenfeespelers. Bij circa 30 andere clubs is dit ook gemeten en met een 7,8 horen we bij de 20% clubs die de hoogste score hebben. Bij het aspect baan kunnen we inzoomen op meerdere deelaspecten van de baan, zoals 'de snelheid van de greens' en 'de fairways waren goed'.
De uitkomsten van de enquête worden besproken met de commissies, de pro’s, het personeel en binnen het bestuur. Daarmee zijn enquêtes zeer waardevol voor de club om te bepalen op welke terreinen we kunnen verbeteren. Aan eenieder die de enquête in 2020 heeft ingevuld dan ook dank.
 
Een zeer specifiek punt in de enquête is de zogenaamde ambassadeursscore. Deze geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat u onze club aanbeveelt bij familie, vrienden, collega’s en kennissen. 
Bij de 80 onderzochte clubs loopt de score van +8,0 naar -2,0. Wij scoren hier een 4,2 waarmee we in het middengebied van de scores uitkomen, zowel bij beginners als bij gevorderden.
 
Onderstaand de uitkomsten van de verschillende enquêtes, waarbij deze als volgt gelezen dienen te  worden:
 
1e kolom geeft het hoofdthema aan waarop gemeten is
2e kolom geeft het cijfer op de schaal van 1 tot 10
3e kolom geeft de rangorde aan ten opzichte van andere (circa 80) clubs
 
Leden enquête    
     
Verenigingsleven 6,8 middenmoot
Horeca 7,7 top 30%
Leiding en informatie 7,5 Onderste 20%
De baan 7,1 onderste 20%
Trainingsfaciliteiten 7,4 middenmoot
Tarieven en producten 7,6 middenmoot
Clubhuis 7,6 onderste 20%
Golfles en training 7,8 onderste 30%
     
Greenfeespelers    
De baan 7,8 top 25%
Verenigingsleven 8,0 middenmoot
Clubhuis 8,1 middenmoot
Trainingsfaciliteiten 8,2 top 10%
Ontvangst in de club 8,5 top 15%
Horeca 7,9 middenmoot
Tarieven 7,6 top 10%
     
Nieuwe golfers    
Introductie 6,9 middenmoot
Verenigingsleven 6,7 middenmoot
Tarieven en producten 7,2 middenmoot
Service 7,9 middenmoot
 
 
 
 
Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN