Korte update per 1 april 2021  

02-04-2021 15:15
Reminder: Korte update per 1 april 2021  
 
De baanbezetting is hoog. Dit heeft alles te maken met corona. Golfsport is één van de weinige buitensporten voor volwassenen boven de 27 en heeft daardoor een enorme vlucht genomen. We mochten veel nieuwe leden verwelkomen. Door de reisbeperking kunnen veel van onze leden niet naar het buitenland of elders om te golfen. Ook dat verhoogt de druk op de baan. 
Om iedereen de kans te geven om op een prettige manier een rondje te kunnen spelen herhalen we nogmaals de maatregelen die op 16 maart zijn ingegaan: 
  1. In overleg met de andere 4**** clubs hebben we een maximale handicap van 108 per flight afgesproken. We hebben veel nieuwe leden met Baanpermissie en beginnende golfers met handicap 54. Uit ervaring weten we dat alle begin moeilijk is en dat zij net iets meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op een goede slag. Wij willen hen graag de tijd gunnen om ervaring op te doen, zonder de stress van snellere achteropkomende flights. Daarnaast willen we onze spelers met een lagere handicap dan 36 ook niet al te lang laten wachten door de baan. Daarom is gekozen voor deze maximale handicap van 108. Beginners kunnen daardoor in elk geval met elkaar een ronde spelen. 
    Door de WHS-handicapverrekening hebben veel leden intussen een hogere handicap dan voorheen waardoor het lastig is om een 4-bal in te boeken, zoals men gewend was. Dit levert eveneens weer reacties op. 
    Eind april zullen we deze maatregel van handicap 108 evalueren aan de hand van de reacties van de leden en kunnen er, indien nodig, aanpassingen plaatsvinden.
  1. Een mentor die met 2 (geen 3) startende golfers de baan in wil gaan voor zijn mentorronde kan nog steeds telefonisch een starttijd bij het secretariaat of de horeca (in het weekend) reserveren. Uiteraard houdt de mentor de doorlooptijd van 2 uur voor een 9-holes ronde goed in de gaten.  
  2. Wij verzoeken u om tijdens primetime (10.00- 15.00) zo weinig mogelijk als 1-bal in te boeken. Kijk of je aan kunt sluiten bij een andere flight of nodig iemand uit om samen een rondje te spelen. Mocht je willen aansluiten stel de betreffende speler wel op de hoogte. 
    Een 1-bal heeft geen standing in de baan en hoeft niet doorgelaten te worden indien de hole voor u niet leeg is. We vertrouwen echter op het gezonde verstand en eigen inschattingsvermogen. Hoffelijkheid en elkaar de ruimte gunnen staan voorop. 
Gelukkig mogen we nog steeds golfen en is er licht aan het einde van de tunnel.  Maar wij drukken ieder op het hart om vooral voorzichtig te zijn met de contactmomenten en om buiten ook de 1,5 meter goed in acht te nemen.  
 
Namens het Bestuur.
Marie Claire Bartmann
Secretaris 
 
 
Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN