Groot Baanonderhoud 

29-04-2021 12:10
Van maandag 3 tot en met  vrijdag 7 mei zal op de baan groot onderhoud plaatsvinden. 
Dat wil zeggen: de fairways zullen worden bezand en behandeld worden met de zgn. verti-drain. Deze machine prikt gaten in de bodem, waarin het aangebrachte zand zich verzamelt. 
 
Dit onderhoud is meerdere keren per jaar noodzakelijk om de bodem te beluchten. De zuurstofopname in de bodem die hiermee wordt bereikt is noodzakelijk voor de groei van het gras. Datzelfde geldt overigens voor de greens, foregreens en tees die, zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft (kleine gaatjes zijn nog zichtbaar), inmiddels al een keer belucht en bezand zijn. 
Om de kwaliteit van de greens te verbeteren staat ook het zgn. 'hole beluchten' nog op dit programma. Daarmee wordt met holle pennen grond uit de greens getrokken, waarna deze samen met bemesting weer wordt ingeveegd. Lucht en bemesting zorgen op die manier voor verbetering van de grasmat. Alleen… er moet wel voldoende groei zijn om de gaten binnen redelijke tijd dicht te laten trekken. Momenteel vindt nog overleg plaats, maar de kans bestaat dat door de lage temperatuur en daarmee gebrekkige groei besloten moet worden het hole beluchten op een later tijdstip te doen plaatsvinden. Zoals steeds zal ook nu dit periodieke onderhoud voor overlast en beperkingen zorgen. Golfers zullen nu en dan een trekker met zandstrooier tegenkomen en de holes waar op dat moment de machines aan het werk zijn zullen beurtelings gesloten zijn. Wel zullen om de benodigde tijd voor het onderhoud op de fairways zoveel mogelijk te beperken meerdere machines tegelijk worden ingezet. 
 
De baancommissie
Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN