Baanpersoneel heeft altijd voorrang!

08-06-2021 16:33
In de periode dat er het meest gespeeld wordt groeit het gras het hardst en is het meeste onderhoud nodig aan de fairways, greens, tees, roughs. Dat is nu eenmaal zo.
Onvermijdelijk dus dat spelers en greenkeeping elkaar met enig regelmaat zullen ontmoeten. De één omdat hij zijn best doet een leuke golfronde te lopen en als het even kan een mooie score neer te zetten, de ander omdat hij nu juist de green of de fairway moet maaien op de hole waarop u zich bevindt. Lastig, maar onvermijdelijk. En dus noodzakelijk om rekening met elkaar te houden. Denk erom: de hoofdregel daarbij is: 

BAANPERSONEEL HEEFT ALTIJD VOORRANG !

Spelers horen altijd de situatie te vermijden waarin ze baanpersoneel kunnen verwonden. Zoals u ook geen bal slaat wanneer de kans bestaat een mede-golfer te raken, hoort u ook geen bal te slaan wanneer de kans bestaat baanpersoneel te raken. 
Bedenk dat u als golfer nu en dan greenkeepers tegenkomt, maar dat de greenkeepers zich bijna permanent in een situatie bevinden dat ze spelers tegenkomen! Opletten dus!
En nee: oranje zwaailichten vormen al lang geen signaal meer om wel of niet een bal te kunnen slaan. Op veel machines (ook op andere golfbanen) zijn ze niet meer aanwezig.
Wanneer de greenkeepers in uw nabijheid aan het werk zijn (en dus de kans bestaat dat een bal in de buurt kàn komen) mag u pas afslaan als de greenkeeper afstand neemt en u (doorgaans met een armzwaai) gelegenheid geeft om een bal te slaan. Ongeacht of het nu het aanspelen van de green, het maaien van een fairway of anderszins betreft. 

Als spelers en greenkeepers elkaar een beetje ruimte gunnen en wat rekening houden met elkaar kunnen de greenkeepers veilig en zonder al te veel oponthoud hun dagelijks werk doen en houden we de baan in conditie zodat er een leuke ronde gespeeld kan worden ! 

Denk erom: De bal ligt bij u!!!

De baancommissie
Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN