Vertrouwenspersoon

09-07-2021 13:38

Met ingang van 1 juli 2021 is voor onze golfclub een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon functioneert voor zowel personeelsleden als clubleden.
Heeft u te maken met ongewenste handelingen en/of gedrag dan kunt u dit vertrouwelijk bespreken met de vertrouwenspersoon.
Vanuit zijn deskundigheid als vertrouwenspersoon zal hij u adviseren welke middelen u heeft om het ongewenste gedrag/ handelingen te stoppen.

Voor onze golfclub is Jan Bout de vertrouwenspersoon. Jan is jarenlang als psychotherapeut werkzaam. Jan is te bereiken via mail, janbout@centrumquovadis.nl 
of telefonisch 06-16696164

Deze informatie is ook te vinden in het ledengedeelte op het menu aan de linkerkant.

Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN