Is er dan wat aan de hand?

19-07-2021 19:58
Vroeg een aantal leden zich af toen we bekendmaakten dat we Jan Bout als vertrouwenspersoon voor onze vereniging hadden aangesteld. Het antwoord daarop is nee, maar een vertrouwenspersoon is wel nodig. Dat vraagt om enige uitleg.
 
Maatschappelijk  is er nogal wat aan de hand
Denk alleen maar aan de Me Too beweging die wereldwijd de aandacht vraagt en de vele incidenten in de sportwereld zoals die in bijvoorbeeld de turnsport.  En niet te vergeten de ‘Woke’ beweging. Het gaat dan steeds om situaties die uitmonden in mentale beschadiging als gevolg van ongewenste omgangsvormen die het vertrouwen in ‘de ander’ - werkgever, werknemer, bestuurder, vrijwilliger of gewoon lid van de vereniging -  ernstig beschadigen. Het is dan ook een goede zaak de meer kwetsbare deelnemers binnen een organisatie te beschermen tegen de psychosociale belasting als gevolg van verbale of non-verbale agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten, of discriminatie. Als mensen dit overkomt moeten zij met hun probleem een luisterend oor kunnen vinden. 
 
Nee,  voor zover bekend zijn er binnen de vereniging geen ernstige klachten omtrent ongewenst gedrag. Hetgeen overigens niet betekent dat het er niet is of dat het nooit zal gebeuren. Het zal je maar overkomen en je weet niet wat je ermee aan moet. Dan is het prettig dat er iemand naar je luistert en op een deskundige manier ondersteunt en helpt om die knelpunten op te lossen. Discreet en vertrouwelijk.  
 
Dus mocht er iets aan de hand zijn,  dan doen we daar graag wat aan.
Voel je je binnen de vereniging bedreigd of onveilig om wat voor reden dan ook? Aarzel dan niet en meld je bij onze vertrouwenspersoon. Want een onafhankelijke vertrouwenspersoon biedt niet alleen een luisterend oor, maar werkt  vooral ook preventief in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.
 
Jan Geertsma
Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN