FRIESE ONTVANGST OP HAVELTE

08-09-2021 21:49
Dit jaar wordt de Friese ontvangst van Golfclub Havelte georganiseerd op vrijdag 17 september. Ontvangsttijd 10.30 uur. Starttijd 12.00 uur. Shotgun.
Leden van de Groene Ster worden van harte uitgenodigd deel te nemen met 15 deelnemers. 
De kosten per deelnemer zijn € 30.00 dit voor ontvangst met koffie en krentewegge, greenfee, een hapje en een 3 gangen diner/of een buffet.
De deelnemende Golfclubs zijn:
1. Lauswolt Beetsterzwaag
2. De Groene Ster Leeuwarden
3. Heidemeer Heerenveen
4. Burggolf St. Nicolaasga
5. Golfclub Havelte

Opgeven voor deze ontvangst kan tot vrijdag 10 september 12.00 uur per email bij Jan van der Heide, emailadres j.van.der.heide@upcmail.nl. Op het moment dat je van Jan een bevestiging krijgt kan je de 30 euro overmaken op rek.nr. NL27RABO0341814571 tnv H.J.W.Koning onder vermelding Friese Ontvangst / Groene Ster.
N.B. Bij de opgave van de deelnemers is het belangrijk op te geven wie een handycart wil gebruiken, daar deze qua aantal beperkt zijn.
Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN