Groot baanonderhoud 

10-09-2021 09:10
Komende week, maandag 13 t/m vrijdag 17 september zal op de baan groot onderhoud plaatsvinden. Dat wil zeggen: de fairways, greens en tees zullen worden bezand en belucht met de zgn. verti-drain. Deze machine prikt gaatjes in de bodem, waarin het aangebrachte zand zich verzamelt.

Dit periodiek groot onderhoud moeten we uitvoeren in de maanden dat er voldoende groei plaatsvindt, zodat de beluchtingsgaatjes weer dicht groeien en heeft ook in mei plaats gevonden. De periodieke “beluchting” is nodig om de zuurstofopname in de bodem te bevorderen, wat noodzakelijk is voor regelmatige groei van het gras.
Bij het (hol)beluchten van de greens en tees wordt met holle pennen grond uit de bodem getrokken, waarna dit na droging samen met zand en evt. bemesting weer wordt ingeveegd. Voor de greens heeft dit helaas wel tot gevolg dat er enige tijd gaatjes zichtbaar zullen zijn. Omdat er momenteel nog voldoende groei in het gras zit, zullen die na enige tijd weer dicht trekken.

Zoals steeds zal ook nu dit periodieke onderhoud voor overlast en beperkingen zorgen. Golfers zullen nu en dan een trekker met zandstrooier tegenkomen en de holes waar op dat moment de machines aan het werk zijn zullen beurtelings gesloten zijn.
Wel zullen, om de benodigde tijd voor het onderhoud op de fairways zoveel mogelijk te beperken, meerdere machines tegelijk worden ingezet. De greenkeepers doen hun uiterste best en hopen de werkzaamheden donderdag te kunnen afronden. De vrijdag is (evt. ten dele) gereserveerd voor het geval sommige werkzaamheden toch wat uitlopen.
Greenkeepers en baancommissie hopen op uw begrip en medewerking.
 
De baancommissie / Vos Golf & Sport
 
Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN