Coronaprotocol per 25 september 2021 

28-09-2021 20:45
Per 25 september wijzigt een aantal maatregelen. Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door de NGF, de NVG, PGA en Nederlandse Greenkeepers Associatie. (NGA).
Het hoeft geen betoog hoe belangrijk het is dat we ervoor zorgen dat we veilig golf en een veilige horeca aanbieden!  

 
 
Ter informatie: deze algemene maatregelen blijven voorlopig van kracht.  
 1. De starttijden blijven staan op 10 minuten. Een rondtijd van 2 uur voor 9 holes is uitgangspunt voor de doorstroom. 
 2. Het 1 x per dag inboeken is niet meer van toepassing. Men kan dus vaker inboeken.  
 3. De maximale handicap per flight blijft tot nader bericht vastgesteld op 110. Een mentor die met 2 startende golfers de baan in gaat kan bij het secretariaat een starttijd reserveren. 
 1.  Indien men gebruik maakt van een zitplaats in het horecagedeelte, niet zijnde het terras, wordt een coronatoegangsbewijs geëist.
 2. Houd voor de openingstijden in het najaar en winter de berichtgeving op de site in de gaten. Wilt u graag dineren? Informeer dan bij het restaurant naar de tijden en mogelijkheden van de keuken. 
 3. Wilt u gebruik maken van de bestuurskamer voor een vergadering na 17.00 uur? Informeer dan naar de mogelijkheden en reserveer via het restaurant.
 

Belangrijke toevoeging vanuit de overheid! 
 
Gezondheidscheck en registratie.
 
Gezondheidscheck en registratie is niet meer verplicht. Om toe te treden tot de horecabinnenruimtes van een sportaccommodatie is vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Bij gasten vanaf 14 jaar moet het gebruik van het CTB samen met het ID worden gecontroleerd.  Maar er is geen CTB nodig om toe te treden tot een horecaterras in de buitenlucht, afhaalmogelijkheid en de gedeelten van een clubhuis die niet gebruikt worden als horecafaciliteit (zoals toiletten, de bestuurskamer en de kleedkamers) 

Vaccinatie personeel
Wat betreft personeel geldt dat de werkgever een werknemer niet mag verplichten zich te laten vaccineren tegen corona. De werkgever mag zijn of haar werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn, maar daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dit kan in beginsel alleen als de werkgever een duidelijk heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven. 
Kan een werkgever de werkzaamheden van de werknemer aanpassen? Als de werkgever weet dat een werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer dit niet wil zeggen ongeacht de reden daarvoor, dan is aanpassing van werk een mogelijkheid. De werkgever kan met de werknemer onderzoeken hoe het risico op besmetting met het coronavirus voor werknemers, collega’s en eventuele klanten kan worden beperkt. Als er alternatieve maatregelen mogelijk zijn, en de werkgever komt met een redelijk voorstel, dan zal de werknemer dat alternatief moeten accepteren. Voorbeelden zijn: een aangepast werkrooster, het aanbieden van een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of als het werk het toelaat, thuiswerken. 

Coronacheck personeel en vrijwilligers 
Werknemers, vrijwilligers en artiesten zijn uitgezonderd van het gebruik van coronatoegangsbewijzen. Deze uitzondering geldt daarbij voor degenen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten (dus niet bijvoorbeeld de deelnemers aan een zakelijk congres). Als werknemers, vrijwilligers en artiesten niet gevaccineerd of recent hersteld zijn, worden zij dringend geadviseerd om zich voorafgaand aan een activiteit te laten testen. 

Naleving protocol
Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.
 
Golfregels voor leden van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster
 1. Reserveer te allen tijde vooraf een starttijd voor een ronde op de 18-holes baan.
 2. Meld je aan bij de zuil in de aankomsthal van het clubhuis voor vertrek van de ronde. 
 3. Start met de ronde op de gereserveerde starttijd (niet eerder) en houd afstand ten opzichte van de voorgaande flight.
 4. Het is niet meer noodzakelijk om spelers te registreren voor contactonderzoek.
Wedstrijden
 1. Sportwedstrijden zijn weer toegestaan voor alle leeftijden. Voor golf betekent dit dat wedstrijden en competities tussen verschillende clubs weer zijn toegestaan. 
 2. Gebruik bij voorkeur de digitale app van E-golf4U voor het invoeren van de score. De wedstrijdcommissie heeft aangegeven dat de kaarten naar een Q-wedstrijd weer moeten worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding. 
 3. Shotguns organiseren is weer mogelijk.
 4. Publiek bij amateurwedstrijden is weer toegestaan. 
 5. Voor sporttoernooien of evenementen geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is o.a. een coronatoegangsbewijs verplicht. Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams) zonder verder aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen coronatoegangsbewijs verplichting. 
Handicarts  
 1. Volgens de gangbare procedure kan een sleutel worden afgegeven bij de horeca. 
 2. Neem een papieren zakdoekje of doekje mee bij het ophalen van de handicart.
 3. Reinig het stuur met het zakdoekje/doekje en met het aldaar beschikbaar gestelde desinfectiemateriaal.
 4. Het dragen van een mondkapje in de handicart is niet meer verplicht. 
Horeca
Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang te krijgen tot de horeca volgens onderstaande richtlijnen.  
Coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht:  
1.     Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca, met uitzondering van terrassen; 
2.     Wanneer er in de horecavoorziening vergaderd wordt of indien de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. klaverjassen    
3.     Voor het nuttigen van consumpties, dineren etc. mag dit uitsluitend geschieden op vertoon van het CTB voor iedere horecagast vanaf 13 jaar
 
Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is: 
1.     Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken en het afrekenen; 
2.     Het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
3.     Voor het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.
  
Het clubhuis
 1. Alle ruimtes in het clubhuis mogen open zonder de 1,5 m verplichting. De basisregel van 1,5 m verandert dan in een dringend advies van de overheid om afstand te houden.  Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 m de veilige afstand
 2. Toiletten zijn geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende aanvulling van zeep en materialen om handen te drogen. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet. 
 3. Bij het secretariaat vervalt de 1,5 afstand en de schermen zijn niet meer noodzakelijk. 
 1. Voorkom aanraking. Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de eerste afslag, oefengreens of driving range geen oppervlakten aangeraakt hoeve te worden. Bij de driving blijven ontsmettingsmiddelen voorhanden. 
 Shop en lessen 
Er geldt geen maximale capaciteit meer per vierkant meter. Voor openingstijden verwijzen wij naar de shop.
Er zijn geen regels meer voor maximale groepsgrootte voor lessen, training en clinics. 
Veiligheid & hygiëne voor de individuele golfer
De basisregels blijven van toepassing: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten. Deze basisregels helpen aantoonlijk om besmetting te voorkomen. Volg aanwijzingen van personeel en marshals op.
 
Leeuwarden,24 september 2021 
MC Bartmann, secretaris 
Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN