Vacature secretaris

30-09-2021 15:51
Wij zoeken jou, want met golfen alleen komen we er niet!
Dus op zoek naar jou, onze nieuwe enthousiaste secretaris die niet voor een kleintje vervaard is, en onze vertrekkende secretaris kan en wil vervangen. Die zich bewust is dat  er meer nodig is dan een jaarlijkse financiële bijdrage en een rondje golf om onze prachtige vereniging voortvarend in stand te houden.
De bestuurssecretaris vormt samen met de penningmeester en voorzitter het dagelijks bestuur van onze Golfclub. Met een baancommissaris, een bestuurslid sportief beleid, een bestuurslid commissies en een bestuurslid branding en communicatie is het bestuur volledig.

Functieomschrijving secretaris Leeuwarder Golfclub.
De secretaris participeert in nauwe samenwerking met de voorzitter in de beleidsontwikkeling en de externe vertegenwoordiging van de vereniging en fungeert als vicevoorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris zorgt voor het organiseren en voorbereiden van bestuurlijke en algemene ledenvergaderingen en de besluitvormingsprocessen van deze organen, alsmede de verslaglegging daarvan.
Bij het uitoefenen van de werkzaamheden kan de secretaris beroep doen op ondersteuning en assistentie van zowel het clubsecretariaat als van de clubmanager. De secretaris is de eerst aangewezen persoon bij het contact met externe dienstverleners/ partijen.
De secretaris beschikt over organisatorisch vermogen, heeft gevoel voor procedures, werkt systematisch en punctueel en is daarbij pragmatisch van aard. Zij of hij is sterk communicatief ingesteld, in zowel woord als geschrift, en werkt graag in teamverband.
De werkzaamheden van de secretaris zijn zeer divers, te weten:
  • Het organiseren van de bestuursvergaderingen.
  • Het opstellen en afstemmen van de agenda voor de vergaderingen in overleg met de voorzitter.
  • Het - desgewenst laten - notuleren van de verslagen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen, en de verspreiding ervan.
  • Het vastleggen en het bewaken van de voortgang/ opvolging van besluiten, acties, afspraken en procedures.
  • De afhandeling, verspreiding en archivering van inkomende en uitgaande post/ correspondentie alsmede het beheer van officiële documenten en contracten.
  • Intermediair voor en naar diverse organisaties zoals NGF, NVG, KvK, hospitality- en andere samenwerkingsverbanden.
 
Er zijn circa 10 bestuursvergaderingen per jaar, twee algemene leden vergaderingen en 2 vergaderingen met de Stichting Golfbaan Leeuwarden. Een paar keer per jaar kunnen er ingelaste bestuursvergaderingen bijeengeroepen worden die meestal over een specifiek onderwerp gaan.
De werkbelasting zal in het begin 3 tot 4 dagdelen per week vragen. Na de inwerkperiode zal die werklast wel teruglopen. Zoals eerder aangegeven kan de secretaris een beroep doen op de inzet van clubmanager, clubsecretariaat en externe dienstverlening. Dit laatste veelal in nauw overleg met de penningmeester. Gedurende de inwerkperiode wordt voor extra ondersteuning gezorgd.
De functie van secretaris is weliswaar onbezoldigd, maar kent wel een ruime onkostenvergoeding. Daarnaast komt de secretaris ook in aanmerking voor een Gold Card die op de meeste bij de NGF aangesloten banen, en in bepaalde gevallen ook bij buitenlandse banen, gratis speelrecht geeft.
 
Ga jij die uitdaging niet uit de weg?
Neem dan contact op met Marie-Claire Bartmann via 06 5138 8912 of per mail naar secretaris@leeuwardergolfclub.nl
Of met Jan Geertsma via 06 5354 6264 of per mail voorzitter@leeuwardergolfclub.nl
Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN