Golfklaverjassen.

05-10-2021 15:02
Sinds een aantal jaren organiseren Sjoerd Pelder en Dick Saakstra het Golfklaverjassen. Helaas nam in het seizoen 2019-2020 de belangstelling erg af. Wij konden soms slechts twee of drie tafels bezetten. Gelet op het aantal nieuwe leden willen wij inventariseren of er genoeg belangstelling is om met het Golfklaverjassen door te gaan. Wij leggen er de nadruk op dat het vooral om de gezelligheid gaat en de Olympische gedachte staat centraal. Om mee te kunnen doen aan het Golfklaverjassen heb je baanpermissie nodig, anders mag je de baan niet op. De kosten zijn eenmalig € 5,00 per persoon per seizoen.
 
Het golfklaverjassen wordt op een maandag gespeeld, de ingeplande speeldata op de wedstrijdkalender voor het seizoen 2021-2022 zijn: maandag 15-11-2021, maandag 13-12-2021, maandag 17-01-2022, maandag 14-02-2022, maandag 14-03-2022. De data voor april en mei zijn nog niet bekend. Het is de bedoeling dat wij eind april of begin mei de laatste Golfklaverjasdag hebben.
 
Het programma ziet er als volgt uit: Er wordt omstreeks 09.45 uur gestart met het golfen. Wij spelen 9 holes op Oost. Hierna gaan de deelnemers lunchen in het clubhuis en om 13.15 uur start het klaverjassen tot ongeveer 16.00 uur. Als je je opgeeft voor het golfklaverjassen gaan wij ervan uit dat je golft, de lunch gebruikt en klaverjast. In overleg met de wedstrijdleiding (Dick en Sjoerd) is het mogelijk dat je om dringende reden op een maandagmorgen niet aanwezig kan zijn en dus niet komt golfen. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat je op een maandag verhinderd bent.
Als wij door kunnen gaan met het Golfklaverjassen volgt nog nadere informatie zoals: hoe geef je je voor de desbetreffende maandag op, je speelt niet met een vaste partner etc.
 
Wij verzoeken dan dringend als je mee wilt doen aan het Golfklaverjassen om je op te geven vóór woensdag 13 oktober bij Sjoerd Pelder of Dick Saakstra. Wij hopen dat er genoeg enthousiaste leden zijn die mee willen doen. Dick en ik staan er klaar voor om er weer een gezellig seizoen van te maken.
 
Sjoerd Pelder: email sjpelder@hetnet.nl,          06-20416910, 058-2571422
Dick Saakstra: email d.saakstra@gmail.com,   06-40309373, 058-2891037
Meer nieuws


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN