WEDSTRIJDINFORMATIE

13-05-2022 15:56
Wedstrijdinformatie
 
Het nieuwe seizoen is al een aantal weken bezig en dit jaar zijn er wat aandachtspunten die we onder jullie aandacht willen brengen.
 
Aantal deelnemers aan een wedstrijd
Wedstrijden worden in E-golf4U gezet met een maximum aantal deelnemers. Met het nieuwe reserveringssysteem kunnen leden 10 dagen vooruit een starttijd boeken, waardoor de starttijden voor en na de wedstrijd voor vrij spelen worden gereserveerd. Als je dus graag aan een wedstrijd wilt meedoen geef je dan op tijd op!
 
Spelen van de juiste tee en Ready Golf
Eerder heeft de voorzitter de uitkomsten van de evaluatie toegelicht. Er zijn echter nog wat onduidelijkheden die hieronder worden uitgelegd.
Bij het indelen van wedstrijden gaan we uit van het spelen van de juiste tee. Vorig jaar hebben een aantal leden aangegeven dit heel vervelend te vinden omdat ze liever van een andere tee (meestal geel voor de heren of rood voor de dames) spelen. Het is mogelijk voor een speler dit verzoek te doen.  De wedstrijdleider bepaalt of dat mogelijk is. 
Hoe gaat dat dan? Van iedere flight wordt verwacht een doorlooptijd van 2 uur over 9 holes te gebruiken. Dit geldt voor vrij spelen en voor wedstrijden. Dat vraagt iets van de wedstrijdleider bij het indelen van de wedstrijd, maar ook van de spelers die aan de wedstrijd meedoen.
Als een speler voor de wedstrijd vraagt van een andere tee te spelen (en dus wil afwijken van de aanbevolen tee) dan beoordeelt de wedstrijdleider of dat mogelijk is zonder dat de doorlooptijd van de flight langer wordt dan 2 uur voor 9 holes. Tijdens de wedstrijd bewaakt de marshall de doorlooptijd voor de wedstrijdleider en kan een flight ook begeleiden in het halen van de doorlooptijd. 
 
Als wedstrijdcommissie, met ondersteuning en input van de marshallcommissie evalueren we regelmatig of het toestaan van het spelen van de gevraagde tee mogelijk blijft. Maar spelers hebben hier zelf natuurlijk ook invloed op. Als een flight met de tips van de NGF over Ready Golf vlot door de baan loopt en de 2 uur doorlooptijd haalt kunnen we soepeler zijn over de tee keuze. Als je deze tips nog een keer wilt lezen klik dan op de link: www.ngf.nl/caddie/golfregels/ready-golf.
We verwachten dat spelers die aan wedstrijden meedoen de tips kennen en zich er ook aan houden, zeker als de doorlooptijd van een flight in gevaar komt.
Het monitoren van de doorlooptijd van je flight wordt iets makkelijker als je rekening houdt met 40 minuten doorlooptijd voor 3 holes. Dus als je om 9.00 uur start, sta je om 9.40 uur op de tee van hole 4 en om 10.20 uur op de tee van hole 7. Dan kan je om 11 uur op de tee van hole 10 staan en voldoet je flight aan de gevraagde doorlooptijd.
 
Aanleg beregeningsinstallatie
Vanaf 20 juni wordt er gewerkt op de baan om de beregeningsinstallatie aan te leggen. Dit gebeurt op maandag tot en met donderdag. Op deze dagen zijn steeds 2 holes gesloten. Voor wedstrijden betekent dit dat 18 holes op maandag tot en met donderdag NQ zijn, op vrijdag tot en met zondag zijn de 18 holes wedstrijden wel Q. De 9 holes wedstrijden worden zo gepland dat deze alle dagen van de week Q zijn. Uitzonderingen hierop zijn natuurlijk wel mogelijk, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

Voorbereiding om wedstrijdgeld via I-deal te innen
De wedstrijdcommissie is met het bestuur bezig om wedstrijdgeld digitaal te gaan innen. We verwachten nog wat tijd nodig te hebben om de voorbereidingen af te ronden. Eerst zullen we 2 wedstrijden als pilot gebruiken. Als uit de evaluatie blijkt dat alles goed gaat zullen we dit inzetten voor alle wedstrijden. Op het moment dat we de pilot gaan starten zullen we jullie hier verder over informeren.
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN