Valt Heren Senioren Vijf?

14-05-2022 18:40
Toegegeven onder de grote schare volgers van het team mag de grote meerderheid uit bewonderaars bestaan, niet te ontkennen is dat een jaloerse minderheid dezer dagen van zich liet horen.
Niet zonder leedvermaak meende zij te kunnen opmerken dat het sommige leden van het team ontbreekt aan uithoudingsvermogen.
Zij duidden op het feit dat voor enige spelers de competitieperiode zodanig lang bleek dat dit voor hen niet vol te houden was en zij de laatste speeldag verstek moesten laten gaan.
Duidelijk blijkt maar weer eens dat wie niet goed op de hoogte is van het waarom van de afwezigheid zich maar beter kan onthouden van het sneren.
De heren hadden alleszins te rechtvaardigen redenen om op deze, overigens zeer gedenkwaardige, vrijdag de dertiende afwezig te zijn.
Ter bescherming van hun privacy zullen die hier niet worden onthuld. 

Vrijdag de dertiende. Alom bekendstaand als een ongeluksdag.

Hoe verliep die voor Heren Senioren Vijf.

Welnu, niemand behoeft Germain te vertellen dat adel verplicht. Noch behoef je Wim te vertellen dat ondernemen risico’s kent maar ook het zoet van de winst.
Evenmin behoef je Bé uit te leggen dat als je zwart schrijft je niet in de rode cijfers zit.
Deze heren brachten derhalve, samen met Machiel, in de ochtend 4 punten binnen.
Maar het kan altijd beter hadden Jan en Frank al eerder bedacht door dan ook al eerder binnen te komen. Met 2 punten.
In de ochtend dus de volle winst.

Valt Heren Senioren Vijf?
Jazeker, 
OP !!!!!!

Mocht u op dit punt aangekomen denken dat het nog alle kanten uitkan, dan heeft u niet gerekend met de steun die de heren bereikte via het telecoachen van de niet op De Gelpenberg aanwezige heren. 
Dit deed hen zo goed dat Jan als eerste zegevierend binnenkwam. 2 punten erbij.
Slechts 1 punt zou voldoende zijn om niet meer te kunnen verliezen.
Geruime tijd later brak Machiel, zo daar al sprake van was, de spanning door 2 punten toe te voegen.
Hekkensluiter Bé deed zijn naam eer aan door netjes in het zwart te blijven.
Diens 2 punten brachten de eindstand op 12 - 6.

Vrijdag de dertiende.
Ja het ongeluk sloeg toe.
Want de heren van De Compagnie, van de Noord Nederlandse, van Holthuizen en De Gelpenberg moeten het voortaan doen zonder Heren Senioren Vijf.
Hoe komen zij dit te boven?
Heren Senioren Vijf bedankt ook langs deze weg al die sportieve tegenstanders waarmee zij zo’n vreugdevolle competitie hebben gespeeld. Dat dit hen enige troost moge verschaffen.
Grote dank gaat ook uit naar de helft van het team dat vandaag speelde en wier namen in de hieronder volgende opsomming met hoofdletters vermeld staan.
Heren Senioren Vijf wil het daarbij niet laten.
In de lange wachtlijst van spelers die opteren voor een plaats in het team schuiven zij 10 plaatsen naar boven op.

Het kampioenschap is binnen!

Vrijdag de dertiende waren daar mede bepalend voor de heren Machiel van Breen, Jan van der Heide, WIM KROON, Frank Monfils, GERMAIN SANDBERG en BÉ ZWART.

Voor de kampioenen,
N.
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN