Beregeningsrenovatie, hoe gaat het?

30-06-2022 10:28
Smits Beregening is nu 2 weken bezig en we zien in de baan de eerste resultaten. In de lus Oost is nu op hole 11 – 15 de hoofdleiding geplaats en zijn de nieuwe sproeiers te zien. Ook valt op dat de schade aan de baan beperkt is. De plaggen rond de sproeiers worden met regelmaat door onze greenkeepers bewaterd en de we zien al herstel van de gleuf tussen de sproeiers. Zoals u in het bericht van de regelcommissie heeft kunnen lezen moeten deze plekken even ontzien worden en zijn tijdelijke plaatselijke regels van kracht. Het valt wellicht ook op dat op de plek waar de sproeiers in de fairway zijn geplaatst de grond nog een beetje bol staat. De grond moet nog een paar keer gewalst worden en inklinken, beter nu een beetje bol dan in het najaar een holle natte plek.
 
Het plan was om eerst op de hele golfbaan de hoofdleidingen te leggen en alleen op de fairways de sproeiers te plaatsen. Het plan is licht gewijzigd. Volgende week wordt de hoofdleiding op hole 10 aangelegd en aangesloten op het pomphuis. De week daarop, op 11 en 12 juli, vinden boringen onder de Woelwijk plaats en wordt de hoofdleiding van hole 10 onder de weg met hole 11 verbonden. In tegenstelling tot eerdere plannen worden nu eerst de sproeiers op de greens en tees van hole 11 tot en met 15 geplaatst. Vanuit het pomphuis kan nu de hele lus van hole 11-15 beregend worden. De eerste fase van het beregeningsproject is dan afgesloten.
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN