Selectiecriteria Fries Amateur Kampioenschap 2022.

02-07-2022 10:57
Het kampioenschap is opgezet om de beste vrouwelijke en mannelijke amateur golfer van Friesland te bepalen.
Ook om te bepalen wie de beste golfclub van Friesland is.
Om voor de Groenester mee te mogen doen aan de Friese Amateur Kampioenschappen gelden de volgende selectiecriteria:
De 2 beste heren worden bepaald aan de hand van de 2 beste brutoresultaten uit de maandwedstijden vanaf de backtee zoals meetellend voor de maandwedstrijden en strokeplay wedstrijden op de GS en NGF-wedstrijden. (wedstrijd en resultaten zelf door geven aan de TC) te samen met actuele handicap. Ook behoudt de TC zich het recht voor om 2 wildcards uit te delen.
De 2 beste dames worden bepaald aan de hand van de 2 beste brutoresultaten uit de maandwedstrijden vanaf de backtee zoals meetellend voor de maandbeker en strokeplay wedstijden op de GS en NGF-wedstijden (wedstijden en resultaten zelf doorgeven aan de TC) tezamen met actuele handicap. Ook behoudt de TC zich het recht voor om 2 wildcards uit te delen.
Uiteraard gelden bovenstaande criteria alleen als de spelers/speelsters beschikbaar zijn.
 
Met vriendelijke groeten namens de TC  Marten Post.
 
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN