IN MEMORIAM Jan van Aalst

19-07-2022 11:27
 
In memoriam Jan van Aalst
Net als zijn voorganger Eric Voet († 31-10-2020) ook al een fervent zeiler, nam Jan van Aalst op 22 april 1999 de voorzittershamer van Eric over. En ook Jan mocht ervaren wat een voorzitter van de golfclub zoal tegenkomt. 
In december 2001 schreef Jan in een voorwoord in de  off course de volgende woorden…
Voor de golfclub was het in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Ik denk aan de aanleg van de nieuwe holes, het weer dat ons daarbij parten speelde, de vele nieuwe (en enthousiaste) leden en ook de toestand van de oude baan in dit najaar. ….. Op andere golfbanen bij ons in de buurt was de situatie aanzienlijk beter dan bij ons…..”

Ja, en ook toen al zorgen om de drukte op de destijds negen holes baan met dat jaar (2001) een netto groei van 101 leden, een tekort aan vrijwilligers en marshals in het bijzonder. Hij had het er maar druk mee. Maar dat was Jan wel toevertrouwd, want een integer bestuurder met een groot hart en inzet voor de club. Kritiek ging hij niet uit de weg. Maar je moest hem wel overtuigen van het gelijk ervan. Alleen goede argumenten konden hem overhalen de koers te wijzigen. Jan ging nooit over één nacht ijs, zijn  besluitvorming was immer weloverwogen en goed doordacht. Jan was een oprecht betrokken voorzitter onder wiens leiding de voorbereiding en realisatie van de nieuwe negen holes op west tot stand werden gebracht. Helaas mocht hij de opening van de vanaf dat moment volwaardige 18 holes baan niet meer als voorzitter meemaken. In het voorjaar van 2002 vond Jan het wel genoeg, net als Eric ervoer hij het als zware jaren en stelde de voorzittershamer beschikbaar. Zijn taak zat erop. Een ander mocht straks het lint doorknippen. Hoe dan ook, dankzij de bezielende leiding van Jan gingen wij in september 2002 verder met een volwaardige 18 holes baan. Jan wist altijd wel wanneer hij ‘de trossen moest losgooien’

Ja, hij hield altijd de regie in eigen handen. Want na een langdurig ziek zijn van Jan ontvingen wij in de laatste week van juni het volgende bericht…
Het tij was nog goed, dus heeft Jan zijn trossen losgegooid.
Niet omdat hij weg wilde, maar hij kon niet meer blijven.

Jan overleed op 24 juni 2022 in het bijzijn van zijn geliefde Gré.
Op 29 juni werd in familiekring afscheid van Jan genomen.
Wij wensen Gré , de (klein)kinderen en familie heel veel sterkte dit grote verlies te dragen.
 
Jan Geertsma , voorzitter LGGS 
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN