Golfregels - plaatsen van de bal

04-11-2022 11:43

Plaatsen
In het regelboekje is geen apart hoofdstuk gewijd aan winterregels. We hebben het dan ook eigenlijk over regels waarmee je in winterse omstandigheden vaak te maken krijgt. Maar er is één regel die wel te beschouwen is als een echte winterregel: plaatsen. Het is in feite een local rule (plaatselijke regel) die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld fairway, voorgreen en de apron rond de green). De winterregel plaatsen houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager. (let op dus niet plaatsen in de rough).

Europese golfbanen mogen de winterregel plaatsen (preferred lies) laten gelden in periode tussen 1 november en 30 april omdat de fairways dan vaak minder fraai zijn. De ligging van de bal is in de winter vaak veel minder goed dan in de zomer en het komt ook vaak voor dat er modder aan de bal zit.

Dus als je in deze periode golf gaat spelen, kijk dan of er geplaatst mag worden op de baan die je speelt want je hebt er groot voordeel bij als het mag. Het is te vinden in de local rules van de club, in de baanstatus op de website of op het publicatiebord vlakbij de eerste hole. 

Overigens: er mag geplaatst worden maar het hoeft niet. En wat veel golfers niet weten is dat deze regel en qualifying elkaar in de winter niet uitsluiten. Qualifying wil zeggen dat je een qualifying ronde kunt spelen die meetelt voor je handicap. Maar plaatsen en qualifying spelen gaan alleen samen in de periode 1 november-30 april.

Een local rule die het hele jaar toegepast kan worden, is bal schoonmaken (lift and clean). Hierbij moet de bal op exact dezelfde plek worden teruggeplaatst. In het regelboekje staat: Condities zoals uitzonderlijke natheid waardoor veel modder aan de bal kleeft, kunnen aanleiding zijn om onder deze omstandigheden toe te staan dat de bal mag worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst. In dat geval geldt een plaatselijke regel zoals deze: Op het kort gemaaide gedeelte/overal door de baan mag een bal zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De bal moet worden teruggeplaatst.

Meer nieuws

BUSINESSCLUB

ONZE SPONSOREN