Reactie van de Regelcommissie op “Rondje Oost, deel 2” dat onlangs in Off Course Bulletin verscheen.

23-11-2022 14:41
Onlangs hebben in het Off Course Bulletin ook nu weer prachtige - nou prachtige, in ieder geval - duidelijke foto’s van sporen over afslagplaatsen gestaan. 
In regel 7, i, van het Baanreglement van onze golfclub staat het volgende vermeld:

i. Het is verboden met trolleys dan wel met handicarts te rijden over afslagplaatsen, greens, tussen green en greensidebunkers, op voorgreens (aprons) en in beplante vakken en dergelijke.

Dat is toch duidelijke taal. Geen woord Spaans bij. Als u als lid ingelogd bent op de site van onze club dan vindt u de verschillende reglementen onder Categorie, Beleidsplannen en Reglementen, even naar beneden scrollen en u komt Baanreglement tegen. 
Ook al zou dit artikelonderdeel niet in het Baanreglement vermeld staan, dan nog geldt regel 1.2 “Normen voor spelersgedrag” van de Golfregels. Bij het derde aandachtspuntje staat dat de golfer goed voor de baan moet zorgen door o.a. geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken. Hoewel op de foto’s niet te zien is of er schade is toegebracht aan de baan, in dit geval aan de betreffende afslagplaatsen, kunt u zich voorstellen dat door het rijden van trollies e.d. over afslagplaatsen onder omstandigheden schade aan de baan veroorzaakt kan worden.
Advies: lees de betreffende regels er maar eens op na.  Dat kan nooit kwaad.
Slotopmerking: bij onze club geldt dat rijden met trollies e.d. over afslagplaatsen, maar óók over greens, tussen green en greensidebunkers, op voorgreens en in beplante vakken e.d. gewoon verboden is. 

De Regelcommissie
20 november 2022
 
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN