Nieuw Beregeningssysteem opgeleverd

26-11-2022 14:26
Op dinsdag 22 november is in het clubhuis het nieuwe beregeningssysteem officieel opgeleverd door Smits Beregening BV. Het Hoofd Sales van Smits BV, de heer Jan Coppens, ondertekende de overeenkomst samen met Jaap Ruedisuhl, voorzitter van Stichting Golfbaan Leeuwarden onder toeziend oog van Jan Geertsma, voorzitter Leeuwarder Golfclub De Groene Ster en de projectleider Ben Ruijs.


 
Beide voorzitters memoreerden dat het gehele project in de afgesproken tijd en ondanks de sterke prijsstijgingen volgens de offerte, is uitgevoerd. Bij de ondertekening waren ook personen aanwezig die betrokken waren bij de realisatie, de mannen van Smits BV, de greenkeepers, de werkgroep beregening, de baancommissie, de dames van het secretariaat, de besturen van SGL en LGGS, onze ICT-manager Broer van Dijk en de clubmanager Martin van der Schans. Het viel de voorzitters op dat de betrokkenen in de afgelopen periode uitstekend hebben samengewerkt waardoor het project voor de golfers in de baan probleemloos is verlopen. Het is ook bijzonder dat er geen klachten zijn geweest en dat wij de afgelopen maanden zonder noemenswaardige belemmeringen van de golfbaan gebruik konden maken. 

 

Na het officiële gedeelte bood de heer Coppens namens Smits BV een hapje en drankje aan en startte op afstand de sproeiers van de green van hole 9, waarbij het project symbolisch werd beëindigd. 

 
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN