Uitleg voor de competitie

26-02-2023 10:20
Verschil tussen matchplay en strokeplay
     
Matchplay   Strokeplay
Tegenstander   Marker
     
Straf: verlies van de hole   2 strafslagen
     
R 5.2a   R 5.2b
Oefenen op de dag van de wedstrijd is toegestaan   Oefenen op de dag van de wedstrijd mag niet
     
R 3.2d (R 20.1b)   R 20.1c
bij twijfel, claim direct kenbaar maken vóór de afslag van de volgende hole of vóór het verlaten van de laatste hole   Bij twijfel tweede bal spelen
     
R 3.2d   R 3.2
Bij het verkeerd geven van informatie over het aantal slagen, verlies van de hole   Je behoort te melden dat je een strafslag hebt opgelopen, geen straf
     
R 6.4a   R 6.4b
Voor de beurt spelen. Tegenstander kan eisen dat je de slag overdoet   Ready Golf!
     
R 6.1b   R 6.1b
Buiten de afslagplaats afslaan. Geen straf, tegenstander kan eisen dat je de slag overdoet   Fout herstellen, 2 strafslagen
     
R 6.3c   R 6.3c
Verkeerde bal spelen. Verlies van de hole   2 strafslagen. Fout herstellen. Bij niet herstellen diskwalificatie
     
R 9.5b   R 9.5
Als je de bal van de tegenstander beweegt, 1strafslag. De bal terugplaatsen. Behalve bij het zoeken.   Als je de bal van de medespeler beweegt, bal terugplaatsen. Geen straf
     
R 11.1   R 11.1
Bal in beweging gestopt of van richting veranderd door tegenstander of uitrusting. Bal spelen zoals hij ligt. Geen straf   Bal in beweging gestopt of van richting veranderd door tegenstander of uitrusting. Bal spelen zoals hij ligt. Geen straf
     
R 11.1a   R 11.1a
Op de green: bal in beweging gestopt door bal van de tegenstander, geen straf   Speler krijgt 2 strafslagen
     
Definitie    
Tegenstander is geen invloed van buitenaf   Medespeler is een invloed van buitenaf
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN