Derde herhaling wijziging regels per 2023.

18-03-2023 11:02
Eind 2022 hebben op de site de regelwijzigingen per 1 januari 2023 gestaan. Ter herinnering hieronder twee van de wijzigingen. Op de site van de NGF staan alle wijzigingen. (Zoekterm NGF regelwijzigingen per 2023).
Er verschijnt geen papieren versie meer. De NGF verwacht dat iedere golfer de regels op zijn/haar mobiel heeft. Deze zijn te downloaden van R&A. Golfers kunnen de app downloaden op randa.org, daar vindt men een link naar de App Store en Google Play.
Regel 9.3 - Bal bewogen door natuurkrachten
In het Regelboek 2023-2027 komt een nieuwe Uitzondering 2 bij Regel 9.3 die bepaalt dat een bal moet worden teruggeplaatst als hij naar een ander gebied van de baan beweegt nadat hij is gedropt, geplaatst of teruggeplaatst. Dit geldt ook als de bal buiten de baan tot stilstand komt.

Voorbeeld
Een speler ontwijkt een hindernis en dropt zijn of haar bal op de helling buiten de hindernis. Nadat de bal tot stilstand is gekomen binnen de dropzone, rolt deze als gevolg van de zwaartekracht terug de hindernis in.

2019: Doordat de bal is bewogen door natuurkrachten, moet hij gespeeld worden zoals hij ligt (of de speler moet opnieuw de hindernis ontwijken met opnieuw bijtelling van 1 strafslag)
2023: Doordat de bal is bewogen door natuurkrachten en naar een ander deel van de baan is gerold, moet hij worden teruggeplaatst. De speler krijgt geen straf.
Regel 10.2b - Andere hulp
In het Regelboek 2023-2027 is Regel 10.2b voor de duidelijkheid herschreven. In de regel zijn nu ook de belangrijkste principes van de Clarifications (Interpretaties) verwerkt die in april 2019 zijn uitgegeven ter ondersteuning van deze regel. Regel 10.2b(1) en (2) bepalen dat noch de caddie noch enig ander persoon een voorwerp mag neerleggen om de speler te helpen met de speellijn of andere informatie over richting (zoals wanneer de speler de vlaggenstok niet kan zien) – en de speler kan de straf niet ontlopen door het voorwerp te laten verwijderen voordat de slag wordt gedaan.
Toelichting
2019: Als de bal niet op de green ligt, mag de speler een voorwerp laten plaatsen om de speellijn aan te geven. Dat voorwerp moet worden verwijderd voordat de slag wordt gedaan.
2023: Nergens op de baan mag de speler een voorwerp laten plaatsen om de speellijn aan te geven. De speler kan de straf (algemene straf) niet ontlopen door het voorwerp te (laten) verwijderen voordat de slag wordt gedaan.

Van de Regelcommissie.
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN