Verhoging inschrijfgeld Herendagen en Damesdagen

20-03-2023 17:50
Geachte deelnemers aan de Herendag wedstrijden,

Aangezien er vijf maanden lang geen inschrijfgeld voor Herendag wedstrijden is en wordt gevraagd, zijn de inkomsten voor de Herendagcommissie aanmerkelijk lager dan in het verleden. Sterker nog: de kas is leeg!
De Herendagcommissie heeft dan ook besloten voor de periode dat er wel inschrijfgeld geheven wordt (1 april t/m 31 oktober) het inschrijfgeld te verhogen van € 3.50 naar € 4.00
Deze verhoging komt in haar geheel ten goede aan de Herendagcommissie. Van de inkomsten van deze commissie worden de “speciale” wedstrijden, zoals de seizoenopening en -sluiting, gefinancierd.
Verder is besloten dat, voor deelneming aan de speciale seizoensluiting 2023 en de daaropvolgende seizoenopeningswedstrijd in april 2024, alleen dié heren worden uitgenodigd, die ten minste aan 6 Herendag wedstrijden, waarbij inschrijfgeld is geheven, hebben deelgenomen.

Dit geldt natuurlijk niet voor de seizoenopening van 13 april 2023. Deze wedstrijd wordt geheel gefinancierd uit het inschrijfgeld voor de wedstrijd en de gulle gaven van sponsoren.

Met vriendelijke groet, namens de Herendagcommissie,
Machiel van Breen
Penningmeester HerenCie
 
Verhoging inschrijfgeld Damesdagen

In navolging van het besluit van de Herencommissie hebben ook wij besloten het inschrijfgeld in de periode van 1 april t/m 31 oktober te verhogen naar € 4,00.
Hoewel bij ons de bodem van de kas nog niet helemaal in zicht is zoals bij de heren, wordt deze ook minder goed bijgevuld dan in het verleden het geval was. Dit heeft natuurlijk te maken met het nieuwe betalingssysteem en de kosten per transactie. Bovendien wordt er in de winter geen bijdrage meer gevraagd en zijn de prijzen van de horeca vorig jaar verhoogd waardoor onze marge wel erg klein is geworden.
Dit heeft er vorig jaar toe geleid dat wij de winnaars veel minder genereus konden belonen voor hun prestaties dan we gewend waren en zouden willen!

We hopen desondanks op een mooi golfseizoen en veel enthousiaste dames.
In het bijzonder nodigen we nieuwe leden uit om mee te doen, beginnend of wat meer gevorderd, 9 of 18 holes, het maakt niet uit. Het is altijd een gezellig clubje op woensdag.

Voor meer informatie zijn de leden van de Damesdag commissie natuurlijk beschikbaar: op de baan, mobiel of per e-mail. De gegevens zijn te vinden op het ledengedeelte van de website onder het hoofdje Commissies.
 
Emmy Palmboom
Iet Pranger
Denise Vrakking
Arda van der Wal
Gonnie van der Werf
Willy Reitsma
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN