HOLESPONSORBORDEN  

08-02-2019 15:37
De Leeuwarder Golfclub De Groene Ster (LGGS) biedt een ieder, maar in het bijzonder leden met een link naar het bedrijfsleven, de gelegenheid om bedrijfsnaam, bedrijfslogo e.d. op een unieke wijze op onze mooie baan te presenteren.
Op iedere hole staan borden met informatie over de hole (zie foto).
In het frame waarin die informatie is opgenomen is een bord van 70 x 30 cm beschikbaar voor bedrijfspresentatie. 
Bij iedere hole staan twee van deze informatieborden, één bij de geel gemarkeerde afslagplaats en één bij de rood gemarkeerde afslagplaats. Op een totaal van 18 holes zijn dat 36 stuks.
De commissie Golf en Business heeft zich tot doel gesteld om het aantal “holesponsorborden” met een bedrijfsnaam en/of logo te verhogen.
De oude voorwaarden voor het aanbieden van deze reclamevorm zijn in overleg met het bestuur kritisch getoetst en waar nodig aangepast en vooral op prijstechnisch niveau nu een stuk aantrekkelijker gemaakt.
Wij gaan er vanuit dat met deze nieuwe opzet er meer belangstelling zal zijn om uw bedrijf op een goede zichtlocatie aansprekend in de baan te presenteren.
De voorwaarden waaronder de LGGS deze vorm van reclame aan haar leden kan aanbieden zien er beknopt als volgt uit:
 
Contract voor de duur van twee jaar voor de prijs van € 250,-- per jaar.
Voor de vervaardiging, aanbrengen en onderhoud van het reclamebord van 70x30 cm wordt een eenmalige bijdrage van € 74,50 in rekening gebracht.
Voor bedrijven die al geregistreerd staan als sponsor en van deze extra reclame-uiting gebruik maken zijn de laatstgenoemde kosten voor de LGGS.
 
Indien u belangstelling heeft om van deze reclame-uiting gebruik te maken, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij het secretariaat via info@leeuwardergolfclub.nl of telefonisch 0511-432299.
De verdere praktische uitwerking, keuze van de nog beschikbare plaatsen, ingangsdatum e.d. wordt in goed overleg geregeld.
 
Commissie Golf & Business
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN