Aandachtspunten van de Regel- en Handicapcommissie

14-05-2019 13:58

Groene dekseltjes op de wintergreens

Waarom zijn de dekseltjes van de wintergreens opeens groen i.p.v. blauw? Blauw betekent GUR (Ground Under Repair). De regel is, wanneer je bal in de GUR ligt, je de GUR zonder straf mag ontwijken, maar dat hoeft niet. Voorheen stond op onze scorekaart dat er niet uit de GUR gespeeld mocht worden. Vandaar dat de dekseltjes blauw waren, want het was (en is) verboden om van de wintergreen te spelen. Echter, die plaatselijke regel staat niet meer op de nieuwe scorekaart, deels omdat we niet zoveel GUR meer hebben en deels uit ruimtegebrek. Wanneer je een gebied op de baan hebt waar beslist niet uit of vanaf gespeeld mag worden, kun je die markeren met blauwe palen met een groene kop. Groen geeft aan dat dat gebied kwetsbaar is en dat daar niet uit gespeeld mag worden.

Wanneer de zomergreen in bedrijf is, is de wintergreen een “verkeerde green” en van een verkeerde green mag je zo wie zo niet spelen, maar de blauwe dekseltjes gaven iets anders aan. Dat kan verwarrend werken. Om te voorkomen dat er toch vanaf de wintergreen wordt gespeeld zijn de dekseltjes daarom groen gemaakt.
  

Herstel paden.

Deze week worden verschillende paden aangepakt. Langs die paden zal een strook rulle grond ontstaan waar opnieuw ingezaaid zal worden. Deze plekken mogen als GUR aangemerkt worden. Aangeraden wordt daar niet uit te spelen, maar een vrije drop te nemen indien je bal daarin komt te liggen. Procedure: dichtstbijzijnde punt bepalen waarbij je geen last hebt van de GUR met stand, swing en ligging van de bal, 1 clublengte, niet dichter bij de hole, droppen vanaf kniehoogte.


Dispensatie plaatsen. 

Vanwege de conditie van onze baan hebben we van de NGF dispensatie gekregen om tot uiterlijk 1 juli de “winterregel” te mogen hanteren.
Dat betekent:
 
Plaatsen
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte in het algemeen gebied ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal  merken. Wanneer de bal niet gemarkeerd wordt krijgt de speler 1 strafslag. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm. van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is.
 
Toelichting:
Kort gemaaid gedeelte betekent “op fairwayhoogte” of korter.
Je mag de bal maar één keer  plaatsen.
 
Wat is algemeen gebied?
“Algemeen gebied” is het hele gebied van de baan, behalve:
a.     De afslagplaats waar vanaf wordt gespeeld.
b.     De green van de hole die wordt gepeeld.
c.      Alle hindernissen.
d.     Alle bunkers

 

Regel- en Handicapcommissie.

Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN