Invoeren van Q-kaarten door onze Registratieleden en Par-3 leden.

09-08-2019 18:06
We kregen meerdere malen het verzoek van onze Registratieleden en Par-3 leden en van onze handicapcommissie om een mogelijkheid te scheppen voor het digitaal invoeren van Q-kaarten.
Iedere lidmaatschapsvorm brengt eigen rechten en mogelijkheden met zich mee. Zo ook de toegang tot digitale systemen. Het gebruik van de zuil in de hal is voorbehouden aan leden met een volledig lidmaatschap. 
Wij stellen het erg op prijs dat al onze leden aan hun handicap werken en dit digitaal willen registreren. 
Dat kan vanaf heden via onze website en gaat als volgt:
- ga naar de website van Leeuwarder golfclub de Groene Ster
- ga naar Leden
- log in met uw lidcode en het bijbehorende wachtwoord (uw geboortedatum  ddmmjj)
- ga naar tabblad Kaarten / nieuwe kaart invoeren.

Leden met alleen een baanpermissie wordt verzocht om de eerste kaart met 18 punten in te leveren bij de handicapcommissie zodat de handicap van 54 formeel bevestigd kan worden door de commissie.
Daarna kunnen Q-kaarten digitaal ingevoerd worden. De belangrijkste eis voor het verkrijgen van een EGA handicap is dat met goed gevolg het Regelexamen is afgelegd.

Veel succes met het verlagen van uw handicap!

Namens het bestuur
Marie Claire Bartmann
Secretaris
Meer nieuws

WORD NU LID VOOR 2020 EN SPEEL DE REST VAN 2019 GRATIS!

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN