Even voorstellen

01-10-2019 13:20
Een nieuwe secretaris als opvolger van Wijnand Reumer ...........daar heeft de algemene ledenvergadering in mei j.l. al mee ingestemd, maar gezien het aantal aanwezigen op die bijeenkomst (35) zijn de overige 700 leden hiervan waarschijnlijk nog niet op de hoogte.
 
Ik zou zeggen, this is me...
 

 
......... ik ben Marie Claire Bartmann, lid sinds 2001 doch door drukke fulltimebaan niet altijd in staat geweest om tijd vrij te maken voor het golfen. Sinds 2018 geniet ik van een welverdiend pensioen, na een werkzaam leven van 45 jaar. Na een studie aan het hoger taleninstituut in Genk (België) begon ik in 1972 als “employée” bij de bank (kas en boekhouding) Dat was toch niet mijn ding. Al snel besloot ik de landsgrens over te steken naar Nederland. Ik verhuisde in 1974 naar Hoensbroek en werkte bij de opleiding ergotherapie en logopedie in het Revalidatiecentrum. Volgde manlief naar Friesland in 1980. Daar heb ik enkele jaren voor mijn 2 kindertjes gezorgd (Tom en Fenna) en ben vanaf 1985 tot 1990 weer aan het werk gegaan bij de provincie, m.n. Kerngroep Waddenzee voor Gedeputeerde Staten waarbij overleg tussen de 3 Nederlandse Waddenprovincies, Duitsland en Denemarken het werkterrein was, als het ging over natuurbeheer in de Waddenzee. Na een jaartje landelijk secretaris te zijn geweest bij Ingenieursbureau Oranjewoud (toen 5 vestigingen) ben ik in 1991 weer terechtgekomen in Leeuwarden bij de Hogere Hotelschool. Eerst als ass. Stagecoördiantor, later als Liaison Officer in Libanon en Qatar om daar de campus voor de hotelschool in te richten. Tot slot werkte ik vanaf 2002 bij het Friesland College, eerst als docent en stagecöordinator buitenland, daarna als beleidsmedewerker Internationalisering voor de coördinatie van subsidieaanvragen voor internationale stages en contacten met buitenlandse scholen in het Erasmusprogramma.
In 2018 was het tijd voor alleen maar leuke dingen waar ik al die jaren daarvoor niet aan toe was gekomen (tekenen en schilderen, pianolessen, culturele uitstapjes, sporten, golfen en ook sinds 1 jaar oppas oma. Zo leuk.)
 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het begon toch weer te kriebelen. Ik wilde weer met iets substantieels met mijn tijd gaan doen, aangezien Hans nog enige jaren druk met het werk zou zijn. En zo ben ik nu, naast mentor, ook secretaris van deze mooie golfclub.
Ik heb de laatste 3 maanden al een aantal zaken van Wijnand overgenomen. Per 1 oktober is de bestuurswisseling definitief een feit en zijn de rollen omgedraaid.
 
Een hele klus ... kwam ik al na een paar weken achter ........Gelukkig heeft Wijnand alles “poerbest” op orde en kom ik bij wijze van spreken in een gespreid bedje. Mijn dank hiervoor. Ik zal al die operationele zaken beslist niet beter doen dan hij, wel anders.
 
Tot ziens in het clubhuis, op het terras of bij één van de gezelligheidswedstrijden en ik hoop veel leden tijdens de ALV van 13 november te mogen begroeten.
Oan’t sjen!
Meer nieuws

WORD NU LID VOOR 2020 EN SPEEL DE REST VAN 2019 GRATIS!

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN