GEO is teamwerk

01-11-2019 16:02
Onze golfclub is de eerste golfclub in Nederland die het proces van de GEO-certificering volgens de nieuwe normen met succes heeft volbracht.
Onlangs werden Pieter Beintema en Peter Slot van de GEO-commissie en voorzitter Jan Geertsma door de NGF hierover geïnterviewd. Het verslag op de NGF site geeft een goed beeld van wat verricht is in het kader GEO gedurende de periode 2016 tot 2019.
 
Lees hier het interview:
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2019/okt/2019-geo-certificaat-leeuwarder-golfclub-groene-ster
 
Meer nieuws

WORD NU LID VOOR 2020 EN SPEEL DE REST VAN 2019 GRATIS!

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN