De natuur is de baas

04-03-2020 15:17
Nu de golfbaan gesloten is geweest door de overvloedige neerslag, is het misschien aardig om te weten hoe dat overvloedige water afgevoerd wordt in Fryslân.
Fryslân was eerst een terpenlandschap waar de bewoners op deze terpen bij hoge zeewaterstanden veilig konden overleven, maar ook bij overvloedige neerslag, immers de woningen stonden ten opzichte van de omgeving veel hoger.
Daarna kwamen er dijken en kon men het water middels sluizen spuien bij eb op de zee. Toen dit ook niet voldoende bleek werden er polders gesticht met windmolens en later kleine stoomgemaaltjes, die het water op het grote brede water van wat men tegenwoordig de Friese boezem noemt, pompen.
Deze boezem kon men dan ook bij eb afstromen, vaak bij plaatsen welke nu nog eindigen op Syl, bv. Pykesyl, Tacosyl, Oudebildssyl, Munnikesyl, enz.

Toen bleek dat ook dit niet een afdoende oplossing was om al het overtollige water af te kunnen voeren werd het grote Stoomgemaal Wouda bij Lemmer gesticht. Dit gemaal staat er nog en doet nog steeds dienst bij grote hoeveelheden neerslag.
Stoom van water, verhit door steenkool uit Limburg welke 8 pompen aandrijven. Dit al sinds 1920. Zes miljoen kuub water per etmaal. In twee dagen het Sneekermeer leeg.
Tegenwoordig zijn er meerdere gemalen, maar bij grote hoeveelheden neerslag wordt het Stoomgemaal weer ingezet en dit zorgt dat Fryslân weer drooggemalen wordt.

Zelf heb ik jaren gewerkt bij het waterschap, eerst in het noorden vanaf 1980 bij een klein waterschapje en de laatste jaren voor het huidige grote waterschap Wetterskip Fryslân.
Waterbeheer is prachtig en als het stoomgemaal moest draaien dan was dat altijd een spannende tijd.
Lang hoefde ik dan ook niet na te denken toen de vraag kwam of ik misschien wel vrijwilliger zou willen worden bij dit gemaal. Bezoekers rondleiden die nieuwsgierig zijn naar hoe het kan dat dit gemaal nog steeds kan draaien en zijn steentje meer dan bijdraagt aan het waterbeheer in Fryslân.
Het maakt ook onderdeel uit van het wereld erfgoed Unesco. En een draaiend stoomgemaal Wouda, waarbij alles heel soepeltjes loopt, dat is gewoon prachtig om te zien.

Nu ik dit schrijf is het Woudagemaal weer uitgezet en zullen de andere gemalen en sluizen het waterbeheer weer voor hun rekening nemen.
Zo ook het gemaaltje op onze golfbaan en dus kunnen wij inmiddels weer heerlijk spelen op onze prachtige golfbaan.

Oane Buwalda

Meer nieuws

ALTIJD AL WILLEN GOLFEN? PAK JE KANS MET DEZE SUPER AANBIEDING: VOOR SLECHTS 550 EURO LEER JE GOLFEN ÉN BEN JE LID TOT 1 JANUARI 2021!  

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN