HOE TE HANDELEN VOORAFGAAND, TIJDENS EN NA HET SPELEN VAN EEN QUALIFYING RONDE

09-05-2020 19:29
Situatie.  M.i.v. 11 mei kunnen weer qualifying rondes worden gespeeld. Voorlopig uitsluitend over 9 holes. Een aantal - onder normale omstandigheden - gangbare procedures tijdens en na het spelen van qualifying kaarten zijn buiten werking gesteld en vervangen door veiliger procedures. Anders dan voor een noodzakelijk bezoek aan de wc, mag het clubhuis (dus ook de hal) niet worden betreden. Dat betekent geen scorekaarten, geen handicaptabellen en geen gebruik van de golfterminal. Tijdens het verblijf op de club gelden beperkingen (coronaprotocol). Hieronder een opsomming van maatregelen die van toepassing zijn vóór aanvang van - tijdens- en na het spelen van een qualifying ronde.
 
Voorafgaand aan het spelen.
1. Lees thuis het door de club uitgegeven coronaprotocol;
2. Meld thuis het spelen van een qualifying ronde alvast aan via de web app van Egolf4U of de app GOLF.NL. Zo nodig het spelen melden aan de marker alvorens af te slaan op de 1e tee;
3. Houd er rekening mee dat er geen scorekaarten beschikbaar zijn;
4. Check thuis op de website jouw handicapslagen;
5. Indien toch beschikbaar geen scorekaarten uitwisselen. 
6. Spelers mogen hun eigen scores noteren op scorekaart of ander hulpmiddel
 
Tijdens het spelen.
1. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van je flightgenoot;
2. Raak de vlaggenstok niet aan.
 
Na afloop van de ronde.
1. Verlaat de baan;
2.  Ongeacht waarop de scores zijn bijgehouden moeten speler en marker mondeling tot overeenstemming komen over de juiste scores. Eventuele gebruikte scorekaarten worden niet ondertekend;
3. Ga volgens de voorgeschreven route naar de parkeerplaats en verlaat de club;
4. Voer het resultaat van de qualifying ronde bij voorkeur thuis in via de app GOLF.NL, de web app Egolf4u of via de website.
 
Tot slot.
Spelers die in het bezit zijn van baanpermissie en geslaagd zijn voor het Regelexamen en een 1e kaart willen spelen voor het verkrijgen van een EGA-handicap kunnen gewoon gebruik maken van de app GOLF.NL
Indien men niet beschikt over deze app kan men - mits tenminste 18 Stablefordpunten zijn gescoord over 9 holes - na afloop een email sturen naar handicapcommissie@leeuwardergolfclub.nl o.v.v.
naam, datumtijd, kleur tee, aantal Stablefordpunten en naam marker.
Scorekaarten worden niet ingeleverd bij hcpcie.
 
R&H cie
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN