Hoe te handelen als je bal in een bunker ligt.  

11-05-2020 14:26
Er liggen op dit moment i.v.m. corona geen harken in de bunkers. Hoe moet nu gehandeld worden als je bal in de bunker ligt in een voetstap.
O.g.v. informatie van de NGF moet als volgt gehandeld worden, waarbij onderscheid wordt gemaakt of de golfer een ronde loopt die meetelt voor zijn handicap c.q. een qualifying kaart loopt of niet.
Een golfer die géén qualifying kaart loopt of géén ronde loopt die meetelt voor zijn handicap mag de bal die in een voetstap ligt verplaatsen naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.
Een golfer die wél een ronde loopt die meetelt voor zijn handicap of die zelf een qualifying kaart loopt mag de bal niet verleggen, maar moet de bal spelen zoals die ligt.
 
Verzoek:
Gelet op dit laatste wordt iedere golfer dringend verzocht het volgende te doen. E.e.a. is conform het advies van de NGF.
Als je in de bunker bent geweest wil je dan jouw voetstappen zo veel mogelijk gladstrijken met jouw voeten of een club. 
Een golfer die na jou komt en een qualifying kaart loopt zal je daar dankbaar voor zijn.
 
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN