Aangepaste Corona maatregelen per 1 juni a.s.

27-05-2020 19:31
Algemeen
Aangezien op 1 juni a.s. de restricties samenvallend met de corona-pandemie vanuit de overheid zullen worden versoepeld, wordt het spelen van een 18-holes ronde weer mogelijk.
Dit omdat we dan na de eerste 9 holes niet meer direct naar huis hoeven te gaan. Dit dienden we te doen, omdat groepsvorming verboden was.
Vanaf 1 juni a.s. is het terras weer geopend, zodat te vroeg arriverende spelers vanaf hole 9 in voorkomend geval kunnen wachten tot het tijdstip waarop hun doorlooptijd op hole 10 staat ingeboekt. Wel dient de intermenselijke afstand van 1,5 meter te worden nageleefd.
 
Bijzonderheden
 1. Voor zowel Baan West als Baan Oost blijft een starttijd reserveren van kracht.
 2. Per persoon en per dag kan vaker een starttijd worden gereserveerd, zowel voor 9- en 18 holes als voor de par-3 baan. Dit om ongeregistreerd spelen tegen te gaan.
 3. Maximale flight-grootte is een 3-bal.
 4. De interval tussen de starttijden blijft 8 minuten.
 5. De starttijden (ochtend/avond) worden weer aangepast aan hetgeen vóór 'corona' normaal was.
 6. Voor de driving range/oefenfaciliteiten behoeft geen tijd meer te wordengereserveerd. Ook is afslaan vanaf de achterzijde-driving range weer toegestaan.
 7. Men dient op tijd af te slaan op de starthole. Als er ruimte is, dient men tóch te wachten tot de gereserveerde starttijd. Ervaring heeft in de afgelopen tijd uitgewezen, dat (tezamen met het verbod op een 4-bal) op tijd starten (dus niet te laat en niet te vroeg) de doorstroming bijzonder gunstig beïnvloedt.
  Er zijn op deze wijze nauwelijks tot geen opstoppingen. Ook flights inhalen komt dan nauwelijks voor. Overigens is dit WEL toegestaan.
 8. Bij een 18-holes ronde heeft de speler c.q. de flight komende van green 9 GEEN STANDING op hole 10. Deze tijdelijke regel overruled het gestelde in het baanreglement.
 9. Je kunt m.b.t. hole 1 kiezen voor het reserveren van een starttijd voor een 9-holes (BaanWest) óf een 18-holes ronde (BaanWest-Oost).
 10. Voor BaanWest-Oost (hole 1) kun je alleen kiezen voor een 18-holes ronde als de doorkomsttijd op hole 10 vrij is. Egolf4U geeft dat automatisch aan.
  De doorkomsttijd (= starttijd) op hole 10 is de starttijd van hole 1 PLUS twee uur. Dit dien je strikt in de gaten te houden.
  Kun je geen 18-holes ronde reserveren op een tijdstip waarop je dat wilt, dan gelieve je een ander tijdstip uit te zoeken óf moet je kiezen voor alleen 9-holes op BaanWest.
 11. Je kunt voor Baan Oost (hole 10) alleen kiezen voor een 9-holes ronde. Als dat niet lukt, is de geselecteerde tijd bezet door een speler/flight die vanaf hole 1 een 18-holes ronde speelt. Egolf4U geeft dat automatisch aan.
 12. Als een speler/flight 18 holes speelt en van green 9 bij hole 10 arriveert, zijn er 3mogelijkheden
  a. Men komt op tijd. Men kan normaal de weg vervolgen en afslaan op hole 10
  b. Men komt te vroeg. Men kan dan wachten (denk aan de 1,5 meter intermenselijke afstand), mogelijk op het terras. Op de geplande doorkomsttijd voor hole 10 (= starttijd van hole 1 PLUS twee uur) kan men weer afslaan
  c. Men komt te laat. Pech, want er mag NIET meer worden afgeslagen op hole 10. Ook niet als er later wel ruimte zou zijn. Men heeft NIMMER standing
  Eventueel kan men in voorkomend geval een nieuwe starttijd inboeken via de zuil in de hal van het clubhuis.
 13. Per dinsdag 2 juni kunnen ook weer greenfeespelers worden ingeboekt door het secretariaat. Voor 4**** leden geldt dit wederzijds vanaf maandag 8 juni en wel met een maximum aantal van 8 spelers per club.
 14. In tegenstelling tot de kop van dit bericht mogen leden al vanaf zaterdag 30 mei introducé's meenemen. Betaling van greenfee dient in de shop te geschieden.
Het bestuur rekent er op, dat u uw eigen verantwoordelijkheid neemt m.b.t. de voorzorgsmaatregelen zoals door het RIVM wordt geadviseerd.
 
Namens het bestuur,
 
Marie Claire Bartmann
secretaris


Voor een printversie (pdf) van de nieuwe coronamaatregelen klik hier
Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET  
OOK VOOR (VRIJE) GOLFERS IS ER DEZE ZOMER EEN HEEL INTERESSANTE AANBIEDING 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN