Lid worden

ALL-IN-ONE pakket voor starters

Leeuwarder Golfclub De Groene Ster heeft een heel voordelig pakket samengesteld om met golfen te beginnen. Dit is een unieke kans om het golfen goed te leren en het hele jaar volop te spelen. Je kunt hiermee elke maand starten en bent dan 12 maanden lang lid.

Voor slechts € 550,- leren golfen en onbeperkt spelen!
 
Het pakket bestaat uit:
 
LIDMAATSCHAP 
 • 18 holes golfbaan (na behalen van je golfbaanpermissie)
 • vrij gebruik van de 5 holes par-3 oefenbaan
 • vrij gebruik van de oefenfaciliteiten en gratis driving range ballen
 • deelname aan wedstrijden op de par-3 oefenbaan
 • 10% korting op een complete golf starters set bij Golfstore Friesland
 • lidmaatschap 12 maanden vanaf startmoment
+ GOLFBAANPERMISSIE PAKKET
 • 5 golflessen van 50 minuten
 • een baanles van 100 minuten
 • een golf etiquette les
 • 3 oefenrondes van 9 holes met een mentor
 • golfmaterialen in bruikleen
 • boekje 9 stappenplan golfbaanpermissie stap 1
 • begeleiding door een mentor 
Vanaf het moment dat je golfbaanpermissie hebt behaald en het regelexamen met goed gevolg hebt afgelegd kun je deelnemen aan verschillende clubwedstrijden en competities,
 
Je betaalt eenmalig slechts € 550,-. Vrij van obligatie en inschrijfgeld. Betaling ineens. Dit pakket is alleen aan te schaffen door de beginnende golfer.
 
Aanmelden
Download onderstaand formulier en lever het ingevulde formulier in bij het secretariaat.
Aanmeldingsformulier All-In-One aktiepakket
 

 

 LIDMAATSCHAPSVORMEN

CONTRIBUTIE
 - jaarlijks -

 NGF-bijdrage
- jaarlijks -

Obligatie
 - éénmalig -

 Leden zonder obligatie  |  31 jaar en ouder

€ 1.150,-

€ 19,00 

 

 Leden met obligatie  |  31 jaar en ouder 

€ 1.020,-

€ 19,00 

€ 1.000,-

 Aspirant leden | éénmalig proeflidmaatschap 

€    640,-

€ 19,00 

 

 Leden | 26 tot 31 jaar

€    570,-

€ 19,00 

 

 Leden | 18 tot 26 jaar

€    420,-

€ 19,00 

 

 Studenten | 18 tot 26 jaar

€    250,-

€ 19,00 

 

 Jeugdleden | 14 tot 18 jaar

€    200,-

€   9,00

 

 Jeugdleden | 10 tot 14 jaar

€    115,-

€   9,00

 

 Aspirant jeugdleden | 5 tot 10 jaar

€      60,-

€   9,00

 

 PAR 3-leden

€    270,-

€ 19,00 

 

 Registratieleden

€      25,-

€ 19,00 

 


 
Het entreegeld van € 500,- is sinds januari 2017 afgeschaft en vervangen door € 75,- inschrijvingskosten.

 1. Aantal obligaties per gezin (woonachtig op hetzelfde adres) maximaal nog 1 obligatie.

 2. Introductie van lidmaatschappen zonder obligatieverplichting.

 3. Nieuwe en aangepaste mogelijkheden om per maand (met of zonder obligatie) te betalen.

Inlichtingen en aanmelding
U kunt bij het secretariaat terecht voor meer informatie en aanmelding.
De openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 15:30 uur
Telefoonnummer: 0511 43 22 99 (kies 1)
E-mail: info@leeuwardergolfclub.nl 

4-Sterren Golf
Als lid van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster bent u automatisch ook 4-Sterren lid en speelt u gratis op de banen van Golfclub De Compagnie te Veendam,
Golfclub Havelte en Golfclub Zwolle. Meer informatie: http://4sterrengolf.nl

€ 110 lidmaatschap (inclusief obligatie gespreid over 5 jaar)
Maandelijkse betaling van € 110,- inclusief incassokosten.
Na 5 jaar is de obligatie volgestort waarna alleen nog contributie verschuldigd is.
Alleen volgestorte obligaties komen in aanmerking om na beëindiging lidmaatschap te worden terugbetaald.
 
Aspirant lidmaatschap
De club kent het aspirant lidmaatschap, bedoeld om kennis te maken met de golfsport/golfclub. Het betreft een periode van 6 maanden en kan slechts éénmalig worden aangegaan.
Het aspirant lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand en kost € 640,- Bij aansluitend normaal lidmaatschap ontvangt u € 300,- korting op de jaarcontributie.
Ook voor het aspirant lidmaatschap geldt een NGF bijdrage van € 19,00
 
PAR 3 leden
PAR 3 leden zijn oefenleden die gedurende het lidmaatschap onbeperkt gebruik mogen maken van de 5-holes PAR 3 oefenbaan, de Rabobank drivingrange en de overige oefengreens. Voor PAR 3 leden geldt, dat wanneer zij tegen betaling van greenfee een Qualifying kaart hebben gespeeld, de club de handicapregistratie verzorgt.
PAR 3 leden zijn eveneens NGF-geregistreerd.
 
Competitielidmaatschap     
Onze club kent ook het competitielidmaatschap. Alléén onze eigen Handicap Registratieleden kunnen voor een gereduceerd tarief bij ons lid zijn om de NGF competitie te spelen.
De periode loopt van eind september t/m de duur van de competitie die normaliter eindigt eind april/begin mei.
Het tarief voor het competitielidmaatschap is voor het seizoen 2020 | 2021 vastgesteld op € 210,-.

 Lockerverhuur 

 per jaar

 Bovenlocker

 €   60,00 

 Onderlocker

 €   80,00 

 Jeugdlocker boven  

 €   30,00 

 Jeugdlocker onder

 €   50,00 

 Electrolocker

 € 120,00 

 
 BETALINGEN
 
Betaling ineens of in termijnen
Contributie is verschuldigd vanaf de 1e van de maand waarin men lid wordt. Indien men dus in de loop van het jaar lid wordt, wordt een evenredig deel van de jaarcontributie in mindering gebracht.
Na afgifte van een ondertekend machtigingsformulier voor automatische incasso kan naar keuze per maand of per kwartaal worden betaald.
Automatische incasso vindt plaats op of omstreeks de 27ste van elke maand bij maandbetaling en op of omstreeks de 27ste van elke beginmaand van een kwartaal bij kwartaalbetaling.
Per incasso worden kosten in rekening gebracht: € 3,00 bij maandelijkse betaling en € 6,00 bij betaling per kwartaal.
Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden.
 
Obligatie
Obligaties worden beheerd door de Stichting Obligatiefonds Golfclub De Groene Ster, die vanuit het fonds leningen verstrekt aan de golfclub en aan de Stichting Golfbaan Leeuwarden
om investeringen aan baan en overige accommodaties renteloos te financieren.
Leden die voor een obligatielidmaatschap hebben gekozen, hebben de keuze om de obligatie ineens, in twee of vier termijnen betalen. Het interval tussen de termijnbetalingen bedraagt een half jaar.
Na opzegging lidmaatschap wordt – overeenkomstig het Reglement van Stichting Obligatiefonds – de nominale waarde van de obligatie (€ 1.000,-) terugbetaald.
 
Betaling vast maandbedrag bij obligatie-lidmaatschap (€ 105,- lidmaatschap)
In beginsel gaat men een verbintenis aan voor de duur van 60 maanden. Gedurende die periode betaalt men een vast  maandbedrag.
Het maandbedrag voor de totale duur van de verbintenis is vastgesteld op € 105.-
Na 60 maanden zijn niet alleen de voor elk jaar vastgestelde contributies maar tevens de obligatie betaald.
Om voor deze wijze van betaling in aanmerking te komen dient men een machtigingsformulier te ondertekenen voor maandelijkse automatische incasso.
Dit machtigingsformulier bevat tevens een aantal voorwaarden, die op deze lidmaatschapsvorm en betaalwijze van toepassing zijn.
Tussentijdse opzegging van de verbintenis is mogelijk, doch de inmiddels betaalde bijdragen aan het Obligatiefonds worden in dat geval niet gerestitueerd.
Nadat 60 achtereenvolgende maanden het maandbedrag is betaald, is tevens de obligatie volledig betaald en zal de nominale waarde van de obligatie (€ 1.000,-) bij opzegging van het lidmaatschap worden gerestitueerd op de wijze zoals vastgelegd in het Reglement van de Stichting Obligatiefonds.
Uitvoerige informatie over bovengenoemde betaalwijzen is verkrijgbaar bij het clubsecretariaat.
 
 

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN