Lid worden

 


 

 LIDMAATSCHAPSVORMEN

CONTRIBUTIE
 - jaarlijks -

 NGF-bijdrage
- jaarlijks -

Obligatie
 - éénmalig -

 Leden zonder obligatie  |  31 jaar en ouder

€ 1.150,-

€ 19,00 

 

 Leden met obligatie  |  31 jaar en ouder 

€ 1.020,-

€ 19,00 

€ 1.000,-

 Aspirant leden | éénmalig proeflidmaatschap van 6 maanden

€    640,- (eenmalig) 

€ 19,00 

 

 Leden | 26 tot 31 jaar

€    570,-

€ 19,00 

 

 Leden | 21 tot 26 jaar

€    420,-

€ 19,00 

 

 Studenten | 18 tot 26 jaar

€    250,-

€ 19,00 

 

 Jeugdleden | 14 tot 21 jaar

€    200,-

€   9,00

 

 Jeugdleden | 10 tot 14 jaar

€    115,-

€   9,00

 

 Aspirant jeugdleden | 5 tot 10 jaar

€      60,-

€   9,00

 

 PAR 3-leden

€    270,-

€ 19,00 

 

 Registratie spelers

€      25,-

€ 19,00 

 

 

Inlichtingen en aanmelding
Je kunt bij het secretariaat terecht voor meer informatie en aanmelding.
De openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 15:30 uur
Telefoonnummer: 0511 43 22 99 (kies 1)
E-mail: info@leeuwardergolfclub.nl 

4-Sterren Golf
Als lid van De Groene Ster met een minimale handicap van 54 ben je automatisch ook 4****lid en speel je gratis op de banen van Golfclub De Compagnie te Veendam,
Golfclub Havelte en Golfclub Zwolle. Deze speelmogelijkheid geldt niet voor registratiespelers, PAR-leden en buitenleden. Meer informatie: http://4sterrengolf.nl

€ 110 lidmaatschap (inclusief obligatie gespreid over 5 jaar)
Maandelijkse betaling van € 110,- inclusief incassokosten.
Na 5 jaar is de obligatie volgestort waarna alleen nog contributie verschuldigd is.
Alleen volgestorte obligaties komen in aanmerking om na beëindiging lidmaatschap te worden terugbetaald.
 
Aspirant lidmaatschap
De club kent het aspirant lidmaatschap, bedoeld om kennis te maken met de golfsport/golfclub. Het betreft een periode van 6 maanden en kan slechts éénmalig worden aangegaan.
Het aspirant lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand en kost € 640,- Bij aansluitend normaal lidmaatschap ontvang je € 300,- korting op de jaarcontributie.
Ook voor het aspirant lidmaatschap geldt een NGF bijdrage van € 19,-
 
PAR 3 leden
PAR 3 leden zijn oefenleden die gedurende het lidmaatschap onbeperkt gebruik mogen maken van de 5-holes PAR 3 oefenbaan, de Rabobank drivingrange en de overige oefengreens. Voor PAR 3 leden geldt, dat wanneer zij tegen betaling van greenfee een Qualifying kaart hebben gespeeld, de club de handicapregistratie verzorgt.
PAR 3 leden zijn eveneens NGF-geregistreerd.

Registratiespelers
Golfers die afzien van een lidmaatschap bij de club, maar wel een NGF- en/of handicapregistratie willen, kunnen hiervoor bij ons terecht.
Golfclub De Groene Ster verzorgt de registratie, administratie en afhandeling van je actuele handicap en aanmelding bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF).
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar verzorgen wij je digitale NGF-pas.
De jaarlijkse kosten voor registratielidmaatschap bedragen € 44,00, waarvan € 19,00 NGF bijdrage.

        Uw voordeel
.       Volledig lidmaatschap van de NGF inclusief digitale NGF-pas
·       Inloggen voor het reserveren van een starttijd in Egolf4U, je hebt echter geen toegang tot het reguliere ledenbestand
·       WA verzekering bij de NGF      
·       Je kunt met al je vragen terecht bij ons secretariaat
·       Online handicapregistratie van alle Nederlandse golfbanen
·       Ontvangst digitale nieuwsbrief van golfclub De Groene Ster
·       Jouw registratie in professionele handen


Competitielidmaatschap     
Onze club kent ook het competitielidmaatschap. Alleen onze eigen Handicap Registratielspelers kunnen voor een gereduceerd tarief bij ons lid zijn om de NGF competitie te spelen.
De periode loopt van eind september t/m de duur van de competitie die normaliter eindigt eind april/begin mei.
Het tarief voor het competitielidmaatschap is voor het seizoen 2020 | 2021 vastgesteld op € 210,-.
 

 Lockerverhuur 

 per jaar

 Bovenlocker

 €   60,00 

 Onderlocker

 €   80,00 

 Electrolocker

 € 120,00 

 
 BETALINGEN
 
Betaling ineens of in termijnen
Contributie is verschuldigd vanaf de 1e van de maand waarin men lid wordt. Indien men dus in de loop van het jaar lid wordt, wordt een evenredig deel van de jaarcontributie in mindering gebracht.
Na afgifte van een ondertekend machtigingsformulier voor automatische incasso kan naar keuze per maand of per kwartaal worden betaald.
Automatische incasso vindt plaats op of omstreeks de 27ste van elke maand bij maandbetaling en op of omstreeks de 27ste van elke beginmaand van een kwartaal bij kwartaalbetaling.
Per incasso worden kosten in rekening gebracht: € 3,00 bij maandelijkse betaling en € 6,00 bij betaling per kwartaal.
Het machtigingsformulier kun je hier downloaden.
 
Obligatie
Obligaties worden beheerd door de Stichting Obligatiefonds Golfclub De Groene Ster, die vanuit het fonds leningen verstrekt aan de golfclub en aan de Stichting Golfbaan Leeuwarden
om investeringen aan baan en overige accommodaties renteloos te financieren.
Leden die voor een obligatielidmaatschap hebben gekozen, hebben de keuze om de obligatie ineens, in twee of vier termijnen te betalen. Het interval tussen de termijnbetalingen bedraagt een half jaar.
Na opzegging lidmaatschap wordt – overeenkomstig het Reglement van Stichting Obligatiefonds – de nominale waarde van de obligatie (€ 1.000,-) terugbetaald.
 
Betaling vast maandbedrag bij obligatie-lidmaatschap (€ 110,- lidmaatschap)
In beginsel gaat men een verbintenis aan voor de duur van 60 maanden. Gedurende die periode betaalt men een vast maandbedrag.
Het maandbedrag voor de totale duur van de verbintenis is vastgesteld op € 110.-
Na 60 maanden zijn niet alleen de voor elk jaar vastgestelde contributies maar tevens de obligatie betaald.
Om voor deze wijze van betaling in aanmerking te komen dient men een machtigingsformulier te ondertekenen voor maandelijkse automatische incasso.
Dit machtigingsformulier bevat tevens een aantal voorwaarden, die op deze lidmaatschapsvorm en betaalwijze van toepassing zijn.
Tussentijdse opzegging van de verbintenis is mogelijk, doch de inmiddels betaalde bijdragen aan het Obligatiefonds worden in dat geval niet gerestitueerd.
Nadat 60 achtereenvolgende maanden het maandbedrag is betaald, is tevens de obligatie volledig betaald en zal de nominale waarde van de obligatie (€ 1.000,-) bij opzegging van het lidmaatschap worden gerestitueerd op de wijze zoals vastgelegd in het Reglement van de Stichting Obligatiefonds.
Uitvoerige informatie over bovengenoemde betaalwijzen is verkrijgbaar bij het clubsecretariaat.
 
 


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN