Baan Informatie

  • Let op: De driving range is elke maandagmorgen en donderdagmorgen enkele uren gesloten voor onderhoud.

Werkzaamheden beregeningsinstallatie
De NGF heeft toestemming gegeven om gedurende de werkzaamheden aan de beregeningsinstallatie qualifying kaarten en qualifying wedstrijden over 18 holes te spelen. Voor de holes die ivm werkzaamheden niet gespeeld kunnen worden voert men een netto par in als score op die holes. Een netto par = Par + handicapslagen.

Voortgang Beregeningsproject, het einde is in zicht.
14 september - De mannen van Smits Beregening BV zijn nu 3 maanden bezig en zij zijn een vertrouwd gezicht op onze golfbaan. Het project verloopt volgens planning en wij zijn nog geen verrassingen tegengekomen. De Par-3 baan en lus Oost, met uitzondering van de afslagplaatsen van hole 10 en de green van hole 18, zijn klaar. Op enkele plaatsen moeten nog kleine herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd maar het grote werk zit erop.
 
Op lus West zijn holes 8 en 9 afgerond en er wordt momenteel gewerkt aan hole 7. Volgende week wordt de weg overgestoken en begint de renovatie van de beregening van hole 3 tot en met 6 en de aanleg van de fairwaysproeiers op die holes. Vanaf hole 4 wordt de leiding onder de weg aangelegd naar de oefengreens. Gedurende de feestweek zal Smits tijdens wedstrijden de werkzaamheden zodanig aanpassen dat er niet meer dan 1 hole niet of beperkt bespeelbaar is.
 
Begin oktober zal worden gestart met de renovatie van het pomphuis naast hole 10. Hier worden nieuwe pompen geplaatst met dubbele filters om te voorkomen dat zandkorrels in het leidingsysteem komen. Tot slot zal de computergestuurde aansturing in de greenkeepersloods worden geplaatst, waarna het project is afgerond.

Zomerdrukte op de golfbaan
25 augustus - Het mocht dan wel zomervakantie zijn, maar ondanks dat ging alles gewoon door op onze golfbaan. Veel personeelsleden hebben van een welverdiende vakantie genoten. De afgelopen weken is hard gewerkt aan het nieuwe beregeningssysteem. Inmiddels zijn alle holes op Oost voorzien van nieuwe leidingen en sprinklers. Ook de Par 3-baan is voorzien en de heren van Smits zijn begonnen op West (hole 9). De werkzaamheden gaan zeer voorspoedig en de schade aan de baan blijft gelukkig beperkt. Wel jammer dat er niet een beetje regen valt af en toe, want de teruggelegde zoden krimpen en kleuren bruin. Gelukkig komt dit allemaal goed als we weer wat wisselvalliger weer krijgen. 

Beregeningswerkzaamheden op de hole: wat zijn de regels?
30 juli - De werknemers van Smits Beregening zijn nu enkele weken bezig en op lus Oost zijn al enkele holes voorzien van het nieuwe systeem. De komende week zullen holes 11 tot en met 15 worden afgerond en zijn de werkzaamheden daar voltooid. Onze greenkeepers zullen nog het oude systeem verwijderen en de grasmat waar nodig herstellen.
 
De werkzaamheden verlopen volgens planning en het personeel van Smits is bijzonder tevreden over het gedrag van de golfers. Toch is het een enkele keer voorgekomen dat golfers het bordje op de tee negeerden en de hole speelden ondanks dat het gesloten was. In verband met de veiligheid van het personeel moeten we dit voorkomen. Als er aan een hole gewerkt wordt zijn er 3 mogelijkheden met de daarbij behorende regels: 
  • Hole gesloten: Op de tee staat een bordje dat de hole is gesloten. Onder geen enkele voorwaarde mag u de hole of een gedeelte van de hole spelen. 
  • Gekleurde tees zijn naar voren geplaatst: Er worden sproeiers op de afslagplaatsen geplaatst waardoor u die niet kunt gebruiken. De witte, gele, blauwe, rode en soms ook de oranje tees zijn in het begin van de fairway neergezet. In deze situatie kunt u de hole spelen vanaf de naar voren geplaatste afslagplaats.
  • Wintergreen in gebruik: De sproeiers worden op de apron en green geplaatst. Als er een veilige afstand is tussen de werkers bij de apron/green en de wintergreen is de wintergreen in gebruik. U ziet dit aan de vlag die op de wintergreen is geplaatst. Kan deze veilige afstand niet worden gegarandeerd dan is de hole gesloten. 
Op de website ziet u op welke hole die dag werkzaamheden plaatsvinden. Komt u bij de afslagplaats dan kan één van de bovenstaande situaties van toepassing zijn. 
Over ca. een week, als alle sproeiers op hole 11 t/m 15 zijn geplaatst, gaat de systematiek veranderen. Smits Beregening gaat dan hole voor hole afwerken. Alle sproeiers van afslagplaats, fairway en green worden dan in ongeveer 2 dagen per hole geplaatst. De hole is dan volledig gesloten. De regel van maximaal 2 holes gesloten van maandag tot en met donderdag blijft bestaan.

Eerste straal op fairway hole 10
19 juli - Ondanks de hitte werken de werknemers van Smits Beregening onder leiding van Bart, rustig door. Op 19 juli, tot op heden de heetste dag van het jaar, ging bij een temperatuur van 35 graden de eerste sproeier van de fairwayberegening op hole 10 aan. Golfers waren er nauwelijks en de nieuwe beregening kon mooi getest worden.De planning is enigszins aangepast en tot begin augustus zullen eerst de sproeiers op de fairways, greens en tees van hole 11 tot en met 15 worden geplaatst. Deze lus wordt dan aangesloten op het pompstation bij de vijver van hole 10 en de beregeningswerkzaamheden zijn hier dan afgerond. In de maand augustus komen hole 10, 16, 17 en 18 aan de beurt. 
Vanaf begin september zijn de werkzaamheden op Oost afgerond en wordt gestart op West. De huidige planning is eerst hole 1, 2, 8, 9 en 7 en tot slot hole 3 – 6 en de oefenfaciliteiten. Als het volgens planning verloopt is het hele project eind oktober klaar.
De werknemers van Smits waarderen het dat u zich aan de regels houdt en dat er geen golfballen in hun directe nabijheid terechtkomen. Denkt u er ook aan dat zij soms in een gat aan het werk zijn en u ze daarom niet kan zien. Als u overigens op uw weg naar het volgende hole vragen heeft over de beregening kunt u ze geruststellen, ze willen deze met alle plezier beantwoorden.

Beregeningsrenovatie, hoe gaat het?
30 juni - Smits Beregening is nu 2 weken bezig en we zien in de baan de eerste resultaten. In de lus Oost is nu op hole 11 - 15 de hoofdleiding geplaatst en zijn de nieuwe sproeiers te zien. Ook valt op dat de schade aan de baan beperkt is. De plaggen rond de sproeiers worden met regelmaat door onze greenkeepers bewaterd en de we zien al herstel van de gleuf tussen de sproeiers. Zoals u in het bericht van de regelcommissie heeft kunnen lezen moeten deze plekken even ontzien worden en zijn tijdelijke plaatselijke regels van kracht. Het valt wellicht ook op dat op de plek waar de sproeiers in de fairway zijn geplaatst de grond nog een beetje bol staat. De grond moet nog een paar keer gewalst worden en inklinken, beter nu een beetje bol dan in het najaar een holle natte plek.
 
Het plan was om eerst op de hele golfbaan de hoofdleidingen te leggen en alleen op de fairways de sproeiers te plaatsen. Het plan is licht gewijzigd. Volgende week wordt de hoofdleiding op hole 10 aangelegd en aangesloten op het pomphuis. De week daarop, op 11 en 12 juli, vinden boringen onder de Woelwijk plaats en wordt de hoofdleiding van hole 10 onder de weg met hole 11 verbonden. In tegenstelling tot eerdere plannen worden nu eerst de sproeiers op de greens en tees van hole 11 tot en met 15 geplaatst. Vanuit het pomphuis kan nu de hele lus van hole 11-15 beregend worden. De eerste fase van het beregeningsproject is dan afgesloten.

Werkzaamheden beregeningsinstallatie gaan volgens plan 
Op  20 juni ging de eerste schep de grond in voor het aanleggen van ons nieuwe beregeningssysteem. De heren van de firma Smits zijn begonnen op hole 11 en aansluitend hole 12. We proberen steeds om u zo volledig mogelijk te informeren over de hinder, die u mogelijk ondervindt van deze werkzaamheden. De bevindingen van deze week vielen ons erg mee en ook de medewerkers van de de aannemer bedanken iedereen voor het opvolgen van de aanwijzingen. Op de foto’s ziet u, dat de schade aan de baan meevalt. De baan is in de meeste gevallen ook nog qualifying, zelfs als u 16 holes speelt. Volgende week wordt de fairway van 12 voltooid en is de fairway van hole 13 aan de beurt. 

   
   
It giet oan
Donderdag 16 juni
heeft Smits Beregening op de noordelijke parkeerplaats containers, machines en materiaal geplaatst voor het uitvoeren van de renovatie van ons beregeningssysteem. Maandag 20 juni gaat het daadwerkelijk beginnen en zijn tot november van maandag tot en met donderdag dagelijks 2 holes gesloten en daardoor slechts 1 lus qualifying. Smits begint op Oost. De laatste 2 weken van juni wordt als eerste de fairway beregening van de holes 11 t.e.m. 15 aangelegd, de PE-buizen gaan de grond in en de sproeiers van de fairway worden geplaatst. De komende weken is dus alleen West qualifying. Op Oost kunnen 7 holes gespeeld worden, maar deze zijn niet qualifying.
Op de website zal dagelijks de status van de golfbaan worden vermeld, zodat u vooraf weet welke holes beschikbaar zijn. Ook wordt op de monitor in de hal van het clubhuis dagelijks aangegeven welke holes die dag niet speelbaar zijn. Daarnaast zal met regelmaat een OCB verschijnen waarin we de voortgang en de bijzonderheden vermelden.
Geef de werknemers van Smits de ruimte, parkeer uw auto’s niet te dicht bij het containerpark, Smits moet met zwaar materiaal kunnen blijven manoeuvreren. Houdt ook voldoende afstand in de baan als u de werknemers passeert op uw weg naar de volgende hole. En natuurlijk geldt een gesloten hole van de witte tee tot de green, dus niet even een balletje slaan als u denkt dat het kan. Een gesloten hole is dicht en mag absoluut niet bespeeld worden.
Smits beregening zal ook vooraf de plaatsen markeren waar de sproeiers en putten geplaatst gaan worden, dit zal gebeuren met verf of paaltjes. Laat dit a.u.b. onberoerd.
Als u bijzonderheden tegenkomt meldt dit dan bij de marshaller, indien hij niet aanwezig is bij het secretariaat. Beide telefoonnummers staan op uw scorekaart.
Hopelijk zal de hele operatie voorspoedig verlopen en kunnen wij straks genieten van een moderne beregeningsinstallatie, die hoofdzakelijk ’s nachts zal worden ingezet. Het zal uw golfspel in de toekomst niet meer belemmeren.
Tot slot blijft het oude systeem actief en zal het nieuwe in gedeelten het oude overnemen. Het is dus niet zo dat de golfbaan in een droge periode nu niet beregend kan worden.
 
Een nieuwe beregeningsinstallatie - Stap voor stap…..
Juni 2022 - Nog even wachten en het is zover ! Vanaf week 25 (maandag 20 juni) wordt een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe beregeningsinstallatie.
Vanaf de 20ste juni gaan we een periode tegemoet waarin wekelijks twee holes gesloten zullen zijn voor de aanleg. De grote zwarte rollen met leidingen die u vast al op de parkeerplaats heeft zien staan zullen in de weken die volgen allemaal in de grond verdwijnen. De komende weken zal daar nog het nodige extra materiaal aan worden toegevoegd in de vorm van pompen, afsluiters, sproeiers etc. etc.
Dat betekent natuurlijk wel dat we een periode tegemoet gaan waarin we “golftechnisch” wat zullen moeten inschikken. Want ook het reguliere onderhoud met het bekende maaiwerk en zo nu en dan ook weer het prikken, bezanden en doorzaaien van de verschillende spelonderdelen moet doorgaan.
Uiteindelijk allemaal “voor het goede doel”: opnieuw een stap in verbetering van onze mooie golfbaan !

Reeds gerealiseerde verbeteringen aan de baan
En met de aanpak van dit project is het misschien ook goed om nog even achterom te kijken, want in de voorgaande jaren zijn er ook al de nodige stapjes gemaakt.
Zo is een paar jaar geleden begonnen met een flinke investering in het vernieuwen en uitbreiden van de drainage. Dat heeft zeker resultaat gehad en is onlangs aangevuld met extra afwateringsputten bij hole 18 en de oploop van de gele tee bij hole 10. Helaas blijft het een gegeven dat we een relatief “natte” baan hebben door de ondergrond en ligging (veengrond 1.70 mr. onder NAP !)
Vervolgens zijn de paden aangepakt. Op diverse plaatsen zijn ze uitgebreid en ze zijn voorzien van nieuw, beter materiaal, waardoor het onderhoud sneller en goedkoper kan plaatsvinden.
Ook de waterpartijen zijn uitgebaggerd, de bunkers zijn voorzien van nieuw zand, de oranje tee’s zijn vernieuwd c.q. verplaatst en ook de tee van hole 12 is vorig jaar in zijn geheel vernieuwd.
Extra investeringen hebben moeten plaatsvinden in het herstel van de droogteschade, ontstaan tijdens de hete zomer waarin onvoldoende konden, danwel mochten beregenen. Ook speltechnisch zijn verbeteringen aangebracht door het verlagen van de rough, het jaarlijks extra bezanden daarvan om de verzakking en nattigheid tegen te gaan en de maaibaarheid zo lang mogelijk in stand te houden en het maken van een oeverbeheerplan om spel en natuurbehoud zo optimaal mogelijk te combineren.
Kortom: er is al het nodige gebeurd en uiteraard heeft dat hier en daar een flinke deuk geslagen in de financiën voorzieningen.
De aanleg van de nieuwe beregeningsinstallatie is daarmee wel een “kers op de taart” te noemen. Een mooie, maar ook noodzakelijke, want de huidige installatie hangt nog aan een zijden draadje.

Is het hierna dan niets meer te wensen over ? Uiteraard wel ! Er blijven altijd wensen ter verbetering van de baan in speltechnisch opzicht en wie bij laatste ALV is geweest heeft kunnen vernemen dat er plannen c.q. wensen zijn voor verbetering van de entree van het terras, de spuitcompressor, de driving range en uitbreiding van de lockerruimtes.
Dat alles kost uiteraard geld en is ook niet in een handomdraai geregeld, maar stap voor stap komen we wel steeds verder !
​Intussen wensen we alle spelers ondanks de komende beperkingen toch nog mooie en succesvolle speelweken toe. (en houdt u nog wel even het repareren van divot’s en pitchmarks in gedachten….?)

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN