Baan Informatie

Uitdunnen bomenbestand.

Vanaf 20 januari zullen onze greenkeepers beginnen met het uitdunnen van het bomenbestand, verwijderen van takken waar nodig etc. e.e.a. conform de uitgangspunten van het jaarlijkse boomwerkplan.
Daarbij zullen bij hole 1 enkele populieren verwijderd worden. Er zal dan wat minder schaduw op de green vallen, waardoor de green bij vorst sneller zal ontdooien.
Verder zullen bij meer zon en lucht mos en schimmels minder kans krijgen en zal de grasdichtheid toenemen. Om diezelfde reden zal ook bij hole 9 een populier verwijderd worden. Voor de golfers kan dit nu en dan voor enige overlast zorgen

De winterrouting voor handicarts is tot nader order van kracht.
Door deze maatregel hopen we  schade aan de baan te voorkomen en worden de natte en zachte stukken vermeden.
Let op de mededelingen op het display. Het voorkomt veel reparatiewerk !!!

BAGGERWERKZAAMHEDEN!
 
Teneinde “verlanding” van sommige waterpartijen tegen te gaan zal onze partner Vos & Ruinerwold met ingang van maandag 11 november baggerwerkzaamheden gaan uitvoeren bij hole 3 en 6 en tussen hole 8 en 9. De bagger zal ca. twee weken aan de waterkant blijven liggen. Dat is nodig om de diverse beestjes in staat te stellen terug te keren in het water.
Na deze twee weken zal het baggerslib afgevoerd worden.
De baggerwerkzaamheden zullen enkele dagen in beslag nemen en kunnen op de betreffende holes dus voor enige hinder zorgen.
Het baggerslib zal voor de duidelijkheid met blauwe paaltjes als GUR gemarkeerd worden.

Wintertees

Vanaf ma 4 nov zullen de zogenaamde wintertees in gebruik worden genomen. Deze winterperiode zullen de gele, rode en oranje tees in gebruik zijn. De teemarkers zullen of aan de voorkant of aan de achterkant worden geplaatst.
Doordat de lengte van de baan door deze aanpassing te veel afwijkt van de officiële baanmeting is de baan vanaf deze datum non qualifying.

Kans op wintergreens

Beste spelers graag willen we jullie attenderen op de mogelijkheid dat in de komende periode zeker in de ochtend de wintergreens in gebruik zijn. Bij (nacht-)vorst worden de vlaggen namelijk op de wintergreen gezet om de reguliere greens te sparen. Betreding van de greens bij vorst leidt tot afbreken van gras en vervolgens tot afsterven.
Zodra de vorst uit de grond is zullen de greenkeepers doordeweeks de vlaggen weer op de reguliere green plaatsen. In het weekend zal de marshal dit voor zijn of haar rekening nemen.

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN