Corona Protocol

Coronaprotocol vanaf 26 januari 2022  
 
Golfen was al toegestaan in flights met maximaal 4 personen en per 26 januari mag ook de horeca weer open. Op dinsdag 8 maart besluit ons kabinet of we nog meer kunnen versoepelen. Hieronder de maatregelen op een rij, zoals deze aan ons door de NGF en NVG zijn gecommuniceerd:
 
Horeca en golf
De horeca op sportaccommodaties is gelukkig gelijkgeschakeld aan de reguliere horeca: dus ook de restaurants en terrassen kunnen weer open per woensdag 26 januari van 05.00 uur tot 22.00 uur.
De voorwaarden voor de horeca binnen zijn:
 • Horeca binnen maximaal open van 05.00 tot 22.00 uur.
 • De basisregels blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. Binnen is een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, ook bij verplaatsingen. Het mondkapje hoeft niet op bij gasten die zitten. 
 • Mensen van 18 jaar en ouder die een sportlocatie bezoeken, hebben alleen toegang met een CTB (coronatoegangsbewijs) met identificatiebewijs.
 • Er zijn vaste zitplaatsen (placeren), reserveren is niet verplicht.
 • Aan een tafel is geen maximaal aantal personen voorbehouden. Wel dient iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten. Uitgezonderd zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Medewerkers dragen altijd een mondkapje.
 • Zorg voor zoveel mogelijk contactloze betalingen.
Er geldt één uitzondering: het terras buiten. Hier is het niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden bij het gebruik van kuchschermen.
 
Het coronatoegangsbewijs
Wat betreft het CTB: een coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat iemand is hersteld van corona. Details hierover (bijvoorbeeld hoe lang de uitslag van een negatief testbewijs geldig is) plaatst de overheid op deze pagina. 

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers en personeel. Tevens is het bewijs niet verplicht bij het afhalen van eten en drinken in de horeca. Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden.
 
Golfshops
De golfshops mogen weer geopend zijn tot 22.00 uur. Het dragen van een mondkapje is verplicht.
Er geldt een maximaal aantal klanten, maximaal één persoon per 5m2.
 
Wedstrijden
Het spelen van onderlinge wedstrijden was al toegestaan maar vanaf nu is ook het spelen van wedstrijden tegen/met andere verenigingen of anderszins weer toegestaan. 1,5 meter afstand houden voor personen vanaf 18 jaar is niet verplicht in sport als dat door de aard van de sport niet mogelijk is. Bij golfwedstrijden is 1,5 afstand houden wel mogelijk, dus verplicht.
We adviseren voorzichtig te zijn met het organiseren van shotgunwedstrijden. Ook prijsuitreikingen kunnen plaatsvinden. Als dit in het horecagedeelte plaatsvindt, dient iedereen (op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar) te zitten!
 
Ook publiek is weer toegestaan bij sportwedstrijden met inachtneming van de 1,5 meter afstand-regel. Voor publiek is vanaf 13 jaar ook het coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs verplicht.
 
NGF Competitie
Aanstaande vrijdagmiddag (28 januari) zal de NGF bekendmaken met welke scenario’s zij richting de NGF Voorjaarscompetitie werkt. Daarbij ook informatie over mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld starttijden, promotie/degradatie en de datum waarop uiterlijk een beslissing zal worden genomen omtrent het wel, niet of in aangepaste vorm doorgaan van de NGF-competitie.
 
De golfsport
De belangrijkste richtlijnen voor de golfsport op een rij: 
 • Sportlocaties mogen geopend zijn tot 22.00 uur.
 • Er is geen beperking in groepsgrootte voor sporten binnen en buiten.
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 18 jaar en ouder bij het gebruik van voorzieningen, zoals de kleedkamer en toiletten, binnen.
 • Alle voorzieningen binnen mogen geopend zijn.
 • 1,5 meter afstand houden voor personen vanaf 18 jaar is niet verplicht in sport als dat door de aard van de sport niet mogelijk is. Bij vrije golfronden en golfwedstrijden is 1,5 afstand houden wel mogelijk, dus verplicht.
 • Voor teaching professionals is het bij lessen niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden als dat voor de les nodig is, maar het is wel een dringend advies dat golfleraren 1,5 meter afstand houden.
 • Een mondkapje is alleen binnen verplicht voor sporters vanaf 13 jaar.
 • Attendeer golfers op de basisregels
 
Vergaderingen/ALV
Vergaderen in het clubgebouw/clubhuis is toegestaan. Ditzelfde geldt voor het organiseren van opleidingen of bijvoorbeeld Ledenvergaderingen. Allemaal met CTB met identificatieplicht en op 1,5 meter afstand van elkaar. Het mondkapje is verplicht, behalve na het plaatsnemen op de zitplaats. 
 
Bron NGF-NVG
 
Verder blijven de volgende regels van kracht voor de leden van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster:
1.     Reserveer te allen tijde vooraf een starttijd voor een ronde op de 18-holes baan én voor de par-3 baan. 
2.     Aanmelden bij de zuil blijft voorlopig afgeschaft, om onnodig betreden van het clubhuis te voorkomen. 
LET OP! Heeft u geboekt en besluit u om toch niet te spelen, meld u dan af a.u.b.!  
3.     De starttijden zijn om de 10 minuten. U kunt een 9 of 18 holes ronde reserveren. Start met de ronde op de gereserveerde starttijd (niet eerder en niet later) en houd afstand ten opzichte van de voorgaande flight.
4.     Het spelen in éénballen is voorlopig toegestaan, echter bij meer vraag dan aanbod, zal tot het samenvoegen van flights overgegaan worden.
5.     Handicarts (in geval de baanstatus deze toestaat): volgens de gangbare procedure kan een sleutel worden gereserveerd en opgehaald bij de horeca. Dan is een CTB verplicht. Neem een papieren zakdoekje of doekje mee bij het ophalen van de handicart.
Reinig het stuur met het zakdoekje/doekje en met het aldaar beschikbaar gestelde desinfectiemateriaal. 
6.     Het tonen van een Coronatoegangsbewijs voor alle binnenruimtes blijft van kracht. 
Er geldt een mondkapjesplicht bij het betreden van het clubhuis.   
 
Als reminder vermelden we hier de eerdergenoemde verplichte maatregelen: het tonen van een Coronatoegangsbewijs (CTB) en het dragen van een mondkapje in de binnenruimte is verplicht. 

HORECA: 

1.     De horeca is geopend. Bij betreding van het clubhuis wacht u bij de terrasdeur totdat een medewerker u binnenlaat. Na de CTB-scan krijgt u een zitplaats aangewezen. 
2.     De openingstijden zijn dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur

HET CLUBHUIS:
1.     Als u het clubhuis wilt betreden moet u in het bezit zijn van een geldige QR-code.  De toegangsdeuren tot de hal zijn gesloten en een eventuele entree tot het clubhuis kan via de terrasdeur van ons restaurant. U dient daar te wachten op de CTB-scan, alvorens u uw weg zoekt naar het secretariaat en de toiletten. Vriendelijk verzoek om bij de terrasdeur de 1,5 m afstand te houden bij het binnenkomen en het verlaten van het clubhuis. 
2.     Het dragen van een mondkapje is verplicht als u zich verplaatst in de binnenruimtes.     
3.     Ook bij het secretariaat geldt de 1,5 m afstand. Dat betekent 1 persoon voor de balie (tenzij van hetzelfde huishouden).
4.     Het clubhuis is in principe van 09.00 tot 17.00 uur open. De keuken is van 12.00-15.00 (winterperiode) geopend en dineren kan op afspraak.
 
Veiligheid & hygiëne voor de individuele golfer

De basisregels blijven van toepassing: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten, ook als je gevaccineerd bent
Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. We begrijpen dat deze maatregelen niet voor iedereen goed uitpakken, maar wij zijn genoodzaakt om de maatregelen te volgen.  Wij rekenen op uw aller begrip en medewerking.

Leeuwarden, 26 januari 2022    
Het bestuur
 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN