De jaarlijkse handicapherziening

05-12-2022 12:13
In januari vindt de 'jaarlijkse handicapherziening' plaats. Dit is een evaluatie van de handicaps van alle leden die eenmaal per jaar moet worden uitgevoerd.
In het Wereld Handicap Systeem (WHS) wordt een handicap van een speler vrij snel aangepast zodat de handicap het huidige spelniveau van een speler reflecteert. Er zijn echter gevallen waarbij de handicap van een speler sterk afwijkt van het spelniveau van de speler. In die gevallen is een extra aanpassing wenselijk. Bij de jaarlijkse herziening wordt gekeken of er leden zijn bij wie een extra aanpassing wenselijk is.
De jaarlijkse herziening begint met een handicapevaluatie waarbij de resultaten van een speler vergeleken worden met de te verwachten resultaten van deze speler op basis van zijn/haar huidige handicap. Als de werkelijke resultaten sterk afwijken van de te verwachten resultaten, wordt de speler gemarkeerd voor verdere analyse door de handicapcommissie. De handicapcommissie analyseert de scoregeschiedenis van de speler en past, indien dit nodig wordt geacht en na overleg met de speler, de handicap van de speler aan.
Omdat het WHS vrij snel de handicap van een speler bijstelt naar het getoonde spelniveau, is de verwachting dat het aantal handicapherzieningen beperkt zal zijn.
Heb je vragen over de jaarlijkse handicapherziening? Neem dan contact met ons op.

De handicapcommissie (handicapcommissie@leeuwardergolfclub.nl )
Meer nieuws

ONZE SPONSOREN