Opgave Regellessen

Het volgen van de regellessen en het afleggen van het theorie examen is nodig voor het verkrijgen van handicap 54.
Om de lessen te kunnen volgen dient men lid te zijn of het STAPPEN-plan van de NGF voor niet-leden te volgen.
In verband met de onkosten wordt een bijdrage gevraagd van € 30,- u ontvangt van ons een factuur na het lestraject.

Zie voor de data van de regellessen in het opgave deelname regelles formulier onder aan de pagina.
De sluitingstermijn voor de opgave van de regelles eindigt de woensdag om 12.00 uur voorafgaand aan de eerste regelles.

Een les duurt ongeveer 2 à 2 ½ uur.

Bij voldoende deelname (minimaal 3 personen) gaan de regellessen op genoemde data regulier van start. Wanneer wij minder aanmeldingen ontvangen, neemt de regelcommissie contact met u op voor een alternatief.
De regellessen en het examen vinden plaats in het clubhuis en vinden ook doorgang als de baan onverhoopt gesloten is wegens slechte weersomstandigheden.

OPGAVEFORMULIER REGELLESSEN

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN