Natuur en milieu  

Committed to Green / GEO
Sinds 2013 is de Leeuwarder golfclub De Groene Ster GEO-gecertificeerd, wat inhoudt dat er in het beleid bewust omgegaan wordt met natuur en milieu en
er middels een natuurbeheerplan gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke biodiversiteit. Committed to Green is een programma dat is ontwikkeld op
initiatief van Europese Golf Associatie (EGA). Na het doorlopen van het programma kan de internationale certificering door de Golf Environment
Organization (GEO) worden aangevraagd.
Met die Geo certificering willen we aangeven naar alle betrokkenen (gemeente, provincie, natuurorganisaties) dat we zeer serieus omgaan met onze baan.
Dit is belangrijk want er wordt bij golfbanen nog steeds gedacht aan veel bestrijdingsmiddelen en kunstmest. En dat terwijl we als golfers weten dat we spelen
in een mooi stuk natuur en dat je nergens zoveel hazen en vogels ziet als op een golfbaan.

Het terrein
Voordat in 1992 begonnen werd met de aanleg van de eerste negen holes bestond het terrein uit weiland, zonder verdere begroeiïng, doorsneden door sloten.
Van de ruim 70 hectare grond wordt nu slechts de helft gebruikt voor de golfsport. De rest heeft zich spontaan kunnen ontwikkelen tot een schitterend
stukje natuur. Met minimale ingrepen voor onderhoud en het creëren van gunstige omstandigheden in deze delen van de baan stimuleren we de
ontwikkeling van zoveel mogelijk vormen en soorten planten, vogels, vissen, insecten en zoogdieren.
Door jaarlijkse inventarisaties proberen we deze in kaart te brengen. Hiervoor wordt de hulp ingeroepen van leden met specifieke kennis, maar worden
ook externe deskundigen aangetrokken.
 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN