Natuur en milieu  

GEO Certificering
 
Wat houdt dit in?
Economische groei en het welzijn van de samenleving zijn onlosmakelijk verbonden met de gezondheid en de staat van het milieu.
Door middel van een nauwe samenwerking met onze leveranciers en ons personeel (horeca) en het bedrijf dat het onderhoud van ons terrein verzorgt (Vos Ruinerwold), werken wij gezamenlijk aan de vermindering van de belasting van het milieu en zijn wij voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie binnen het inkoopbeleid, de energievoorziening, het afval- en het milieubeleid en het baanonderhoud met als doel:
 
  • beter welzijn van dier, milieu en mens
  • minimaliseren van verontreiniging
  • minimaliseren van het gebruik van gas, water en licht
  • verbeteren van de kwaliteit van het milieu op de golfbaan
  • behoud van natuurlijke hulpbronnen
  • vergroten van het milieubewustzijn bij onze gasten, medewerkers en - vooral ook - bij onze leden.
 
Het GEO certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO). 
Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen.
Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan criteria zijn gesteld. Als de baan aan deze criteria voldoet komt zij in aanmerking voor dit GEO certificaat.
Sinds onze eerste GEO certificering in 2013 door de GEO is onze golfclub  uitgebreid met de duurzaamheid (en al wat daaraan verbonden is) bezig.
Wij  willen voortzetting van deze erkenning.
De NGF kent alleen aan GEO gecertificeerde banen het recht toe om nationale golfwedstrijden te organiseren en dat voorrecht willen wij graag behouden.
 
Het bestuur van onze vereniging heeft de GEO Commissie met alle voorbereidingen voor deze 2e hercertificering (audit) belast.
Er wordt hierin nauw samengewerkt met de Baan- en Onderhoudscommissie.
 
De eerste hercertificering heeft met positief resultaat plaatsgevonden in 2016.
Op aanwijzingen en met hulp van het landschapsadviesbureau Buiting als externe adviseur is er o.a. een “virtual tree assessment” uitgevoerd met als resultaat een adequaat “boombeheerplan”.
Daarnaast inventarisaties m.b.t. flora en fauna, energiebeheer, gebruik van pesticiden etc. etc. om de nodige (en wettelijk vereiste) “werkprotocollen”  op te stellen.
Het zal duidelijk zijn dat dit laatste een continue activiteit is die in nauw overleg met de greenkeepers, Vos Ruinerwold en de Baancommissie uitgevoerd wordt.
 
Met deze inzet ten behoeve van duurzaamheid en een verantwoorde omgang met het milieu streeft de GEO commissie naar blijvend duurzaam beheer van de golfbaan en een blijvende positieve beoordeling   voor het verkrijgen van het GEO certificaat met de mogelijkheid nationale golfwedstrijden te organiseren.
 


GEO commissie:
 
Pieter Beintema, voorzitter
Peter Slot
Ben Ruijs
Foppe Oreel
Marten Reitsma
Wout de Graaf
 

WORD NU LID VOOR 2020 EN SPEEL DE REST VAN 2019 GRATIS!

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN