Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.
Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik
van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ALTIJD AL WILLEN GOLFEN? PAK JE KANS MET DEZE SUPER AANBIEDING: VOOR SLECHTS 550 EURO LEER JE GOLFEN ÉN BEN JE LID TOT 1 JANUARI 2021!  

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN