Jeugdcommissie

Samenstelling

 
  Voorzitter Vacant Beleid, Contact met bestuur, Communicatie extern
  Wedstrijden Vacant           Wedstrijdleiding, Coaching
  Communicatie Vacant Mail verkeer
  Penningmeester        Vacant Financiëel beheer Jeugdcommissie
  Lid Vacant Les planning; Website deel jeugd
  Lid Doreen Vlietstra Algemene taken
  Adviseur Martin Wedema  
 

Oproep

De club is er voor de leden en de leden zijn er voor de club. Zoals je ziet zijn er een aantal vacatures in de Jeugdcommissie. Op dit moment doet Doreen Vlietstra het meeste werk en dat is te veel. Wij vragen de ouders van de kinderen, om de commissie bij te staan met hun taken. Bedenk eens wat jij kan betekenen voor jouw- en andere kinderen en neem contact op met Doreen via jeugdcie@leeuwardergolfclub.nl .
Ook is ze veel op de club en kun je haar rechtstreeks aanspreken. Laat ze niet in de steek.
Binnenkort zal de jeugdcommissie zich aan u voorstellen. Heeft u nu al vragen neem dan contact op met jeugdcie@leeuwardergolfclub.nl of via info@leeuwardergolfclub.nl

Visie

Inleiding
Leeuwarder Golfclub de Groene Ster heeft al jaren jeugdgolf. Activiteiten worden georganiseerd door de Jeugdcommissie in samenwerking met de Teaching Professionals van Golfstore Friesland.
 
Missie
Jeugd in de leeftijd van 6 tot 21 jaar in Leeuwarden en omgeving in staat stellen om golf te beoefenen op een leuke, leerzame en veilige manier.
 
Hoofddoel
De Leeuwarder Golfclub "De Groene Ster" is een golfclub waar jongeren de sfeer en omstandigheden vinden die hen inspireert en motiveert om met plezier en op het gewenste niveau golf te spelen.Het in stand houden en ontwikkelen van een wedstrijd- en activiteitenprogramma, dat jonge golfers in staat stelt het gehele jaar door op een actieve manier en op hun eigen niveau golf te spelen.Het aanbieden van een leer- en ontwikkel programma voor golfers van 6 tot 21 jaar in leeftijdsgroepen van maximaal drie leeftijdsjaren.,Het creëren van een evenwichtig over de leeftijden verdeelde groep actieve golfers in de leeftijd van 6 tot 21 jaar.

Activiteiten van de Jeugdcommissie
        
a.     Ontwikkelen en aanbieden van les- en training programma’s toegespitst op iedere leeftijdsgroep en vaardigheidsniveau.
b.     Organiseren van een volledig wedstrijdprogramma op ieder niveau binnen de club.
c.     Mogelijk maken van deelname door niet leden aan les- , en training programma. Dit door middel van kennismakingslessen.
d.     Deelnemen aan bestaande (NGF) competities voor jeugdleden.
e.     Organiseren van golf gerelateerde en andere activiteiten voor om plezier bij en binding met de club te realiseren.
f.      Individueel begeleiden van talentvolle jeugdige golfers.
g.     Hanteren van een laag contributie tarief voor de jeugd.
h.     Aanbieden van een laag les tarief voor jeugd.
i.      Zorgen voor coaching van lesgroepen en talenten naast de lessen van de Professionals.

 

ONZE SPONSOREN