Van de clubmanager

09-02-2024 12:27
We zijn inmiddels een dikke maand in het nieuwe jaar en tot nu toe beginnen we beter, dan dat we geëindigd zijn! Ik doel hiermee natuurlijk op de weersomstandigheden en de gesteldheid van onze baan.
Wat jammer dat we dit weekend weer even moeten wachten op beter weer en wederom even moeten sluiten.
Onze greenkeepers zijn druk in de weer om de baan in een mooie speelconditie te krijgen. De zaag- en snoei werkzaamheden zijn zo goed als afgerond.
Er wordt nog druk gewerkt aan het schoonmaken en repareren van de drainage. Deze werkzaamheden hebben gezorgd voor wat schade aan de baan.
Door graafwerkzaamheden en weer afdichten, liggen de zoden hier en daar nog wat bol op het oppervlak. Ook sporen van werkmaterieel worden nog hersteld.
De afgelopen dagen zijn bijna alle delen van de baan gemaaid. Je zou kunnen zeggen, dat de baan nu ‘winterklaar’ is, maar we hopen natuurlijk dat we lekker zo door kunnen met golfen.
De greens zijn nog kwetsbaar, zeker als er rijp of dauw op de greens ligt. De naweeën van zogenaamde ‘dollarspot’ zijn nog goed zichtbaar, maar zullen in het voorjaar weer bijtrekken als de grasgroei op gang komt.
 
De laatste hand wordt gelegd aan de jaarkalender. Er wordt geprobeerd om voor iedereen leuke activiteiten te organiseren en om te zorgen, dat er naast die wedstrijden ook vrije speelruimte is.
Ook is onze horeca een belangrijk speerpunt voor 2024. Bij golf hoort nu eenmaal een hapje en een drankje en daar zullen we zo goed als mogelijk iedereen in willen bedienen.
Afgelopen week was in Den Bosch het Nationaal Golfcongres en daar was de rode draad; driving range 2.0, lidmaatschap differentiatie, imagoverandering en verandermanagement.
Los van de herkenning en raakvlakken met onze vereniging, zijn dat items die we de komende tijd serieus moeten gaan onderzoeken en behandelen.
In de afgelopen tijd kwamen ook diverse leden met ideeën en gedachten bij bestuur en ondergetekende.
De komende tijd gaan we met velen van u in gesprek om te horen wat er speelt. We zulken dat gaan doen in de vorm van informatiebijeenkomsten en persoonlijke gesprekken.
 
We prijzen ons gelukkig met een redelijk stabiel personeelsbestand en dat zegt wat over de werkomgeving. Veel vaste gezichten in ons team maakt dat we goed blijven scoren op de gastvrijheid.
Vorig jaar namen we afscheid van onze beide schoonmaaksters Riek en Hilly. Hilly ging vervroegd met pensioen, maar helaas heeft zij maar heel kort mogen genieten van haar vrije tijd.
Hilly kreeg eind vorig jaar slecht nieuws over haar gezondheid en deze week bereikte ons het bericht, dat Hilly is overleden. Een heel onwerkelijke gedachte en een drama voor de nabestaanden.
We wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies.
 
Martin van der Schans
Clubmanager
Meer nieuws

ONZE SPONSOREN