Actuele baanstatus

16-02-2024 15:25
Actuele baanstatus
 
Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn, dat we de baan vorige week een paar dagen en afgelopen woensdag (tot heden) weer hebben moeten sluiten. We realiseren ons, dat dit een ongewenste situatie is voor alle leden en voor alle medewerkers. Verontwaardiging en teleurstelling komen elkaar soms tegen en sommigen van u maken ons dat via de mail of mondeling ook kenbaar. De direct betrokken medewerkers en vrijwilligers, die bepalen of de baan moet sluiten, hebben het er steeds zwaarder mee. Er zijn een aantal zaken die we willen verduidelijken.
 
Onze golfbaan ligt in een veengebied. Daar hebben we al vaker iets over geschreven en dat deze ondergrond het water niet goed kan verwerken is geen nieuwtje meer. Hoge (grond) waterstanden en niet optimaal werkende drainage zijn dan nog andere hoofdstukken in het verhaal rondom de natte gesteldheid van de golfbaan. De ondergrond is inmiddels dusdanig verzadigd dat bij het minste of het geringste er weer water op de baan blijft staan. De waterstanden zijn gelukkig wat gedaald, maar de verzadiging is nog zeer aan de orde. We missen gewoonweg een droge periode met een gure winterwind uit het oosten. De drainage is op diverse plekken gerepareerd en ook wordt deze doorgespoeld om alle regenwater zo goed mogelijk te kunnen afvoeren. Hier en daar zijn nog wel wat verbeteringen door te voeren, maar verder zijn we overgeleverd aan wat we hebben en afhankelijk van het klimaat.
 
Met het greenkeeping team en de baancommissie praten we over hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren. Ons bestuur en ondergetekende maken zich zorgen over de toekomst en we beseffen ons, dat we bij winters zoals deze, problemen krijgen met openstelling van ons golfcomplex. Deze problematiek geldt niet alleen voor de golfbaan zelf, maar heeft ook zijn weerslag op onze golfschool en wat te denken van onze horeca en de inzet van medewerkers. Het sluiten van de golfbaan kost de vereniging veel geld en daar ondervinden we met elkaar dus de gevolgen van. Ondanks deze zwaarwegende nadelen van baansluiting, zijn we toch genoodzaakt om de baan soms te sluiten. De besluitvorming hiertoe ligt bij de baancommissie, hoofdgreenkeeper Erik van der Laan en bij ondergetekende. De criteria voor sluiting zijn helder; teveel water wat blijft staan waardoor spelen onmogelijk is, een dusdanig verzadigde ondergrond, dat betreden langdurige schade veroorzaakt en tot slot veiligheid voor spelers en medewerkers. De kennis en kunde van deze betrokkenen staat buiten kijf en zal te allen tijde worden nageleefd.
 
Als besloten wordt om de baan te sluiten, dan wordt dat als eerste in de baanstatus op onze website vermeld. De baanstatus is leidend en geeft duidelijk aan wat er wel en niet kan. Het is soms zo, dat we de baan eerst in de ochtend moeten keuren. Dat proces neemt soms wat meer tijd, dan sommigen van u graag zouden willen. We nemen ons werk en uw hobby zeer serieus, dus soms is geduld een schone zaak. We vermelden vaak in berichtgeving, dat het aanbevelenswaardig is om de baanstatus eerst te checken alvorens u naar de baan komt. Het boeken van een starttijd in ons reserveringssysteem betekent niet persé dat u het recht hebt om te spelen. Dit systeem zorgt er alleen voor dat we de baanbezetting overzichtelijk hebben geregeld en dat u zeker weet dat niet iemand anders op het door u gewenste tijdstip kan spelen. We realiseren ons dat dit soms voor verwarring zorgt, zeker als er vroeg in de ochtend gespeeld wordt. We kijken hoe we dit proces nog beter kunnen laten verlopen.
 
Omdat wij de servicegraad graag willen verbeteren, proberen we vanuit het secretariaat iedereen te informeren. Dat doen de dames meestal door middel van een dagmail via het reserveringssysteem, maar soms wordt er ook gebeld naar leden of gasten. In enkele gevallen kruist dit bericht soms uw autorit naar de golfbaan. Dat betreuren we, maar we doen ons best om dat niet te laten gebeuren. We ontvangen zo af en toe ook mails met opbouwende kritieken. Deze zijn natuurlijk van harte welkom, echter stoeit het bestuur en management momenteel ook met een aantal mails, waarin er wel kritiek is, maar nauwelijks begrip wordt geuit. Soms is de frustratie goed tussen de regels door te lezen. Zoals al eerder aangehaald in dit bericht, hebben we als medewerkers en bestuur daar begrip voor, maar wel tot op een zekere hoogte.
 
Door nu verstandig met de baan om te gaan, zullen we straks in het voorjaar alleen maar plezier hebben van een goed en standvastig beleid. We zijn op zoek naar mensen die graag mee willen denken en praten over verbeteringen. Ik moedig u aan om een steentje bij te dragen! Samen met mijn collega’s kijk ik met u uit naar beter weer en naar een strak gemaaide golfbaan, om vervolgens te genieten van een welverdiende bitterbal en een heerlijk drankje.
 
Mede namens secretariaat en horeca,
 
Martin van der Schans
Clubmanager
Meer nieuws

ONZE SPONSOREN